От група „Работници“ на ЕИСК

Конференцията за бъдещето на Европа е наистина специална възможност, ключов момент в необходимото създаване на истинско европейско публично пространство. За основно значение за нейния успех е да се обърнем към гражданите, да започнем диалог с гражданското общество, профсъюзите и професионалните организации. Обсъжданите въпроси – от европейската демокрация до социалната справедливост, от работните места до околната среда, от миграцията до изменението на климата – са ключови предизвикателства на настоящето и бъдещето на нашия континент и нашите държави.

Такава амбициозна програма с пълно основание поражда очаквания. Надеждата, обаче, е нож с две остриета и ако тези основни теми не бъдат превърнати в реални дебати и практически предложения, ако не успеят да привлекат граждани извън брюкселската „кула от слонова кост“ и да се поведе диалог с гражданите и работниците в цяла Европа, надеждата може бързо да се превърне в разочарование. Това рискува да усложни климата на недоволство, въплътен от възхода на екстремизма и популизма. Политическата дискусия е продължителен процес, особено ако от обикновените граждани се изисква да обсъждат много сложни въпроси. И въпреки че, нека повторим, Конференцията е възможност, краткият период, предвиден за нея като цяло, и сбитата информация, което е предоставена до момента, ограничена до кратко описание на учредителната пленарна сесия, ни предупреждават за опасността в крайна сметка тя да доведе до не повече от поредица от общи идеи и декларации.

Основна част от Конференцията са гражданските групи, съставени на случаен принцип от избрани от различни държави членки граждани, за да бъдат представителна извадка от нашите граждани. Въпреки че първото заседание на дискусионна група ще се проведе през септември, все още няма информация какво точно ще бъде обсъдено, тъй като резултатите от първия междинен доклад, изготвен от външен изпълнител въз основа на онлайн мнения, все още не са публикувани. Този подход със сигурност има потенциала да внесе външни идеи в политическата дискусия, но също така рискува да отвори дебата за твърде много разнородни въпроси или да пренебрегне основните въпроси, в зависимост от онлайн участието през предходните месеци и критериите на външния изпълнител. След като краят на конференцията беше насрочен за март, а за всяка група са предвидени само три заседания, опасността от разсейване отново е напълно реална. Друг основен въпрос, особено по отношение на представителната страна на политическия процес, е свързан с пленарните работни групи на Конференцията и пленарните сесии, в които ще участват членовете на ЕИСК. Датата на началото на тяхната дейност наближава и въпреки това няма налична информация, освен имената на групите.

За да разгърне пълния си потенциал и да достигне отвъд брюкселската „кула от слонова кост“, Конференцията трябва да разработи конкретни позиции и предложения и да даде възможност за протичане на процеса на обсъждане и съвместна работа на представителния аспект и аспекта на участие на демокрацията. Като профсъюзни дейци ние ще направим всичко възможно, за да осъществим тази цел и да гарантираме, че гражданите и работниците са поставени на първо място, но за да се случи това, потокът от информация трябва да бъде прозрачен и може да се наложи да се добави допълнително време. (ppr)