Eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Eat Original! Unmask Your Food” edustajat osallistuivat Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) viimeisimpään täysistuntoon. Kansalaisaloitteessa vedotaan Euroopan komissioon, jotta se määräisi alkuperäilmoituksen pakolliseksi kaikille elintarvikkeille, jotta voitaisiin ehkäistä petoksia ja taata kuluttajille oikeus saada tietoa.

Eurooppalainen kansalaisaloite ”Eat ORIGINal! Unmask Your Food” sai kerättyä 1,1 miljoonaa allekirjoitusta kaikista 28 jäsenvaltiosta 2. lokakuuta 2020 mennessä, jolloin tuenilmauksien keruu päättyi.

Italian maataloustuottajien järjestön Coldirettin EU-yhteystoimiston päällikkö Paolo Di Stefano, joka koordinoi aloitetta, sanoi: Tätä on odotettu pitkään, ja se osoittaa, että EU:n kansalaiset haluavat tietää, mitä he syövät.

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier totesi: Tämä kansalaisaloite on erityisen kiinnostava ETSK:n kannalta, sillä komitea on ottanut kantaa asiaan useissa lausunnoissaan ja peräänkuuluttanut selkeämpiä sääntöjä ja kuluttajille annettavan tiedon parantamista ja suosittanut avoimuuden lisäämistä ruoan alkuperämerkinnöissä.

Ongelmana EU:ssa on se, että toistaiseksi alkuperämerkinnät ovat pakollisia vain tietyille elintarvikkeille, kun muille ne ovat vapaaehtoisia, mikä aiheuttaa suuria puutteita tiedoissa.

Pakollinen alkuperän ilmoittaminen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä auttaisi ehkäisemään väärennöksiä ja sopimattomia kaupallisia menettelyjä.

Aloitteen järjestäjät uskovat, että tämä erittäin tarpeellinen lainsäädännön yhdenmukaistaminen lisäisi elintarviketurvallisuutta ja avoimuutta läpi koko elintarvikeketjun, sillä on käynyt selkeästi ilmi, että järjestelmä on haavoittuvainen, ellei alkuperämerkinnöistä tehdä pakollisia.

Helmikuussa 2019 annetussa ETSK:n lausunnossa Terveellisten ja kestäväpohjaisten ruokavalioiden edistäminen EU:ssa mentiin vielä pidemmälle ja ehdotettiin merkintöjen laajentamisesta niin, että niissä otettaisiin huomioon myös ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat. (mr)