Aktivisti za pravidlá EÚ v záujme transparentného potravinového reťazca vystúpili na plenárnom zasadnutí EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom poslednom plenárnom zasadnutí privítal predkladateľov európskej iniciatívy občanov „Eat ORIGINal! Unmask your food“, ktorí žiadajú Európsku komisiu, aby zaviedla povinné označovanie pôvodu pre všetky potravinové výrobky s cieľom predchádzať podvodom a zaručiť právo spotrebiteľov na informácie.

Do konca lehoty stanovenej na zbieranie podpisov (2. októbra 2019) podpísalo túto iniciatívu 1,1 milióna ľudí v 28 členských štátoch.

Vedúci kancelárie hlavnej talianskej organizácie farmárov Coldiretti pre styk s EÚ Paolo Di Stefano, ktorý iniciatívu koordinoval, uviedol: „Dlho sme na to čakali a táto iniciatíva len potvrdzuje, že občania EÚ chcú vedieť, čo naozaj jedia.

Predseda EHSV Luca Jahier doplnil: „Táto európska iniciatíva občanov má pre EHSV osobitný význam, pretože výbor už vyjadril svoje postoje k tejto téme vo viacerých stanoviskách, pričom dôrazne podporil jasné pravidlá a lepšie informácie pre spotrebiteľov a zároveň odporučil väčšiu transparentnosť pri označovaní pôvodu potravín.

Problém, ktorému EÚ čelí je, že v súčasnosti je označovanie pôvodu povinné len pre určité potraviny, ale pre všetky ostatné je len dobrovoľné, v dôsledku čoho informácie často chýbajú.

Povinné označovanie pôvodu potravín pomáha predchádzať falšovaniu a nekalým obchodným praktikám.

Organizátori iniciatívy sa nazdávajú, že naliehavo potrebná harmonizácia právnych predpisov by zvýšila bezpečnosť potravín a transparentnosť celého potravinového dodávateľského reťazca, keďže sa veľmi jasne preukázalo, že bez povinného označovania pôvodu je tento systém nestabilný.

Stanovisko EHSV na tému Podpora zdravého a udržateľného stravovania v EÚ, ktoré bolo prijaté vo februári 2019, je ešte ambicióznejšie a odporúča sa v ňom rozsiahlejšie označovanie potravín vrátane environmentálnych a sociálnych aspektov. (mr)