Paskutinėje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenarinėje sesijoje dalyvavo Europos piliečių iniciatyvos „Eat Original. Unmask Your Food“ iniciatoriai. Šia iniciatyva Europos Komisija raginama nustatyti privalomą visų maisto produktų kilmės ženklinimą siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir užtikrinti vartotojų teisę į informaciją.

Europos piliečių iniciatyva „Eat Original. Unmask Your Food“ iki parašų rinkimo laikotarpio pabaigos – 2019 m. spalio 2 d. – surinko 1,1 mln. parašų visose 28 valstybėse narėse.

ES ryšių palaikymo biuro „Coldiretti“ – pagrindinės Italijos ūkininkų organizacijos, koordinavusios šią iniciatyvą, – vadovas Paolo Di Stefano teigė: „Tokios iniciatyvos laukėme ilgai ir ji įrodo, kad ES piliečiai nori žinoti, ką jie iš tikrųjų valgo.“

EESRK pirmininkas Luca Jahier sakė: „Ši Europos piliečių iniciatyva itin aktuali EESRK, kuris savo požiūrį šiuo klausimu išdėstė kelete nuomonių, tvirtai paremdamas aiškesnes taisykles ir kokybiškesnės informacijos teikimą vartotojams, rekomenduodamas ženklinant maisto produktų kilmę užtikrinti didesnį skaidrumą.

Problema, su kuria susiduria ES, yra ta, kad šiuo etapu kilmės ženklinimas yra privalomas tik tam tikriems maisto produktams, o visiems kitiems jis yra savanoriškas, todėl susidaro didžiulių informacijos spragų.

Privalomas kilmės nurodymas maisto produktų etiketėse padeda užkirsti kelią klastotėms ir nesąžiningai komercinei praktikai.

Šios iniciatyvos iniciatoriai mano, kad šie taip reikalingi teisės aktai padidintų maisto saugą ir skaidrumą visoje maisto tiekimo grandinėje, nes sistema labai akivaizdžiai buvo pažeidžiama dėl netaikomo privalomo kilmės ženklinimo.

2019 m. vasario mėn. priimtoje EESRK nuomonėje „Sveikos ir tvarios mitybos skatinimas Europos Sąjungoje“ užsimota dar plačiau ir rekomenduojamas platesnis maisto ženklinimas, įskaitant aplinkos ir socialinius aspektus. (mr)