Tijdens zijn meest recente zitting verwelkomde het Europees Economisch en Sociaal Comité de initiatiefnemers van het Europees burgerinitiatief (EBI) “Eat Original. Ontmasker je eten”, dat de Europese Commissie aanspoort om herkomstetikettering verplicht te maken voor alle voedingsmiddelen om fraude te voorkomen en het recht van consumenten op informatie te garanderen.

Het EBI “Eat Original. Ontmasker je eten” had op het einde van de verzamelperiode, op 2 oktober 2019, 1,1 miljoen handtekeningen in alle 28 lidstaten verzameld.

Paolo di Stefano, hoofd van het EU-verbindingsbureau van Coldiretti, de belangrijkste Italiaanse landbouwersorganisatie, die het initiatief coördineerde, zei: "Dit was langverwacht en het bewijst dat EU-burgers willen weten wat ze eigenlijk eten".

EESC-voorzitter Luca Jahier zei: "Dit EBI is van bijzonder belang voor het EESC, dat zijn standpunten ter zake al in verschillende adviezen heeft uiteengezet, waarbij het zich een groot voorstander toonde van duidelijkere regels en betere informatie voor de consumenten en aanbevelingen deed voor meer transparantie op de etiketten over de herkomst van voedingsmiddelen."

Het probleem waar de EU nu voor staat, is dat oorsprongsetikettering alleen verplicht is voor bepaalde levensmiddelen, maar vrijwillig voor alle andere, wat tot grote lacunes in de informatie leidt.

Verplichte vermelding van de oorsprong op voedseletiketten helpt vervalsing en oneerlijke handelspraktijken te voorkomen.

De initiatiefnemers menen dat deze hoognodige geharmoniseerde wetgeving de voedselveiligheid en de transparantie in de hele voedselvoorzieningsketen zou vergroten, aangezien het systeem zo duidelijk kwetsbaar is gebleken zonder verplichte oorsprongsetikettering.

In het EESC-advies Bevordering van gezonde en duurzame voedingspatronen in de EU dat in februari 2019 werd goedgekeurd, werd nog verder gegaan en werd een uitgebreidere voedseletikettering aanbevolen waarbij ook milieu- en sociale aspecten worden vermeld. (mr)