Vid sin senaste plenarsession välkomnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén initiativtagarna till medborgarinitiativet ”Eat Original. Unmask Your Food”, som uppmanar Europeiska kommissionen att införa obligatorisk ursprungsmärkning för alla livsmedel i syfte att stävja bedrägerier och garantera konsumenternas rätt till information.

Medborgarinitiativet ”Eat Original. Unmask Your Food” hade fram till den 2 oktober 2019 då insamlingen avslutades samlat in 1,1 miljoner underskrifter i samtliga 28 medlemsstater.

Paolo di Stefano, ordförande för Italiens största lantbrukarorganisation Coldirettis EU-sambandskontor, som samordnade initiativet, sade: ”Detta var efterlängtat, och det visar att EU:s medborgare vill veta vad de egentligen äter.”.

EESK:s ordförande Luca Jahier konstaterade: ”Detta medborgarinitiativ är av särskilt intresse för EESK, som har framfört sina ståndpunkter i frågan i flera yttranden och där uttryckt starkt stöd för tydligare regler och bättre konsumentinformation och rekommenderat ökad transparens i fråga om ursprungsmärkning.”

Problemet inom EU är att ursprungsmärkningen i dag är obligatorisk endast för vissa livsmedel, men frivillig för alla andra, vilket skapar stora informationsluckor.

Obligatorisk information om ursprung på livsmedelsetiketterna bidrar till att förhindra förfalskning och otillbörliga affärsmetoder.

De som står bakom initiativet anser att denna välbehövliga harmonisering av lagstiftningen skulle höja livsmedelssäkerheten och öka transparensen i hela livsmedelskedjan, eftersom systemet så tydligt har visat sig vara sårbart utan tvingande regler för ursprungsmärkning.

I EESK:s yttrande om Att främja hälsosamma och hållbara kostvanor i EU, som antogs i februari 2019, gick kommittén till och med längre och rekommenderade en mer omfattande livsmedelsmärkning som även beaktar miljömässiga och sociala aspekter. (mr)