Застъпниците на правила на ЕС за прозрачна хранителна верига говорят пред пленарната сесия на ЕИСК

На последната си пленарна сесия Европейският икономически и социален комитет приветства инициаторите на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) “Eat ORIGINal. Unmask Your Food (консумирайте оригиналните храни, знайте какво има в храната ви), с която призовават Европейската комисия да наложи задължително етикетиране на произхода за всички хранителни продукти с цел предотвратяване на измами и гарантиране на правото на потребителите на информация.

До 2 октомври 2019 г. — края на периода за набиране на подкрепа, Европейската гражданска инициатива "Eat Original. Unmask Your Food“ събра 1,1 милиона подписа във всичките 28 държави членки.

Паоло ди Стефано, ръководител на Бюрото за връзка с ЕС на Coldiretti, основната организация на италианските земеделски производители, която координира инициативата, заяви: „Нуждата от тази инициатива отдавна е назряла — гражданите на ЕС искат да знаят какво всъщност консумират“.

Председателят на ЕИСК Лука Жайе заяви: „Тази ЕГИ е от особен интерес за ЕИСК, който изложи своята гледна точка по този въпрос в няколко становища, като подкрепя категорично по-ясни правила и по-добра информация за потребителите, като препоръчва по-голяма прозрачност в етикетирането на произхода на храните.

Проблемът, пред който е изправен ЕС, е, че на този етап етикетирането на произхода е задължително само за определени храни, но за всички други храни е доброволно, което оставя големи информационни празнини.

Задължителното посочване на произхода върху етикетите на храните спомага за предотвратяване на фалшифицирането и нелоялните търговски практики.

Инициаторите са убедени, че така необходимото хармонизирано законодателство ще повиши безопасността на храните и прозрачността по цялата верига за доставки на храни, тъй като ясно пролича, че без задължително етикетиране на произхода системата е уязвима.

В становището си относно „Насърчаване на здравословно и устойчиво хранене в ЕС“, прието през февруари 2019 г., ЕИСК препоръчва етикетирането на храните да включва дори по-широк кръг аспекти, включително екологичните и социалните. (mr)