Eturyhmään ”yhdistystoiminta”

This page is also available in

Eturyhmään ”yhdistystoiminta” kuuluu moninainen Eurooppa – ryhmä III:n ja työnantajat-ryhmän jäseniä, jotka tulevat kansallisen tai eurooppalaisen tason yhdistyssektorilta. He edustavat säätiöitä, yhdistyksiä, kansalaisjärjestöjä ja muunlaisia organisaatioita, joiden tavoitteena on edistää oikeusvaltioperiaatetta, ihmisten ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta sekä kansalaisoikeuksien ja ihmisoikeuksien suojelua. Näinä aikoina, kun yhdistymisvapaus on uhattuna ja yhdistystoiminta joutuu yleisemminkin tiukasti puolustamaan vapauttaan ja riippumattomuuttaan, eturyhmän jäsenten aikomuksena on ehdottaa ETSK:n puitteissa pohdittavia aiheita ja toimintapoliittisia linjauksia eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan voimistumisen tueksi.

”Yhdistystoiminta”-nimellä viitataan yksilön ja yleistä etua puolustavan valtion välisten tahojen sovittelutehtävään sekä niiden keskeisiin arvoihin eli keskinäiseen kunnioitukseen ja pyyteettömyyteen, joihin olennaisesti liittyvät moniarvoisuus ja yhteiskunnan etu.

Yhdistystoiminta heijastaa nyky-yhteiskunnan moninaisia kiinnostuksenkohteita ja identiteettejä, ja sen tehtävänä on luoda edellytykset aidolle kansalaisvuoropuhelulle. Näkymä kansalaisyhteiskunnan vahvistumisesta herättää toivoa tämänhetkisessä varsin synkässä lisääntyvän suvaitsemattomuuden, sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden ja kansalaistoiminta-alan kaventumisen ilmapiirissä.

Eturyhmän sihteeristöpalveluista huolehtii moninainen Eurooppa – ryhmä III.