COVID-19 kriis on näidanud, kui oluline on solidaarsus ELi liikmesriikide, institutsioonide ja kodanike vahel. Seda kogemust arvesse võttes arutleme selle üle, miks äsja käivitatud Euroopa tuleviku konverents on uus ja oluline samm ühisel mõtlemisel meie Euroopa ühise tuleviku üle.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng kirjeldab uut Euroopa narratiivi, mida komitee toetab osaledes vaatlejana Euroopa tuleviku konverentsi juhatuses, ning lubab mobiliseerida komitee ulatusliku võrgustiku kogu organiseeritud kodanikuühiskonnas, et tagada võimalikult laialdane osalemine.

Euroopa Parlamendi liige, Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse liige ja endine Belgia peaminister Guy Verhofstadt, kes esitas 2001. aastal Euroopa konvendi käivitanud Laekeni deklaratsiooni, rõhutab samuti, et Euroopal on aeg visandada oma tee koos kodanikega.

ELi juures töötav korrespondent ja silmapaistev Euroopa asjade ekspert Lorenzo Consoli märgib, et oma kolmekümne Brüsselis veedetud aasta jooksul ei ole ta kunagi näinud, et EL oleks tegelenud nii ambitsioonika üleeuroopalise demokraatliku tegevusega. (dm)