Кризата с COVID-19 показа значението на солидарността между държавите – членки на ЕС, институциите и гражданите. В светлината на този опит обсъждаме с какво току що започналата Конференция за бъдещето на Европа представлява нова и важна стъпка в съвместния размисъл за нашето общо европейско бъдеще.

Председателят на ЕИСК Криста Швенг представи новия разказ за Европа, който ЕИСК ще отстоява в качеството си на наблюдател в Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа и и са ангажира да мобилизира голямата мрежа на Комитета сред организираното гражданско общество, за да осигури най-широкото възможно участие.

Ги Верхофстад, член на Европейския парламент, член на Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа и бивш министър-председател на Белгия, който през 2001 г. предложи Декларацията от Лаакен, проправила пътя на Европейската конвенция, също подчерта, че Европа е на кръстопът и че е време да определи пътя на своето бъдещо развитие съвместно с гражданите.

Лоренцо Консоли, кореспондент в институциите на ЕС и виден експерт по европейските въпроси, заяви, че през тези 30 години, които е прекарал Брюксел, никога не е виждал ЕС да се захваща с такава амбициозна общоевропейска демократична инициатива. (dm)