Peame üha rohkem investeerima taastuvatesse energiaallikatesse, et tagada Euroopale keskkonnahoidlikum, ohutum ja taskukohasem tulevik – seda veendumust väljendasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul 22. märtsil üksmeelselt komitee president Christa Schweng ja komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

Märkides, et energiahindade järsk tõus, inflatsioon ja väike majanduskasv on kodanike ja ettevõtjate jaoks põhjustanud väga keerulise aasta, ütles Christa Schweng, et komitee põhiprioriteetideks jäävad töö Euroopas puhtale energiale üleminemise nimel, taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine, taskukohased energiahinnad ning energiavarustuse kindlustamine ja mitmekesistamine.

Kadri Simson võttis kokku ELi energiapoliitika edasise suuna: „Kui vastata sellele vaid ühe sõnaga, oleks see „taastuvenergia“. Just see on komisjoni energiapoliitika põhiprioriteet – edendada meie taastuvenergia eesmärke ja need saavutada.“

Esimest korda ei sõltu EL enam Venemaa energiast. Tänu gaasitarnete mitmekesistamisele, vähenenud nõudlusele, suuremale tõhususele ja jõulisemale taastuvenergia edendamisele on EL teinud lõpu oma suurele sõltuvusele Venemaast.

Nüüd tuleb 39 % ELi elektrist taastuvatest energiaallikatest. 2022. aasta oli rekordiline: EL tootis rohkem elektrit tuulest ja päikesest kui gaasist, tuuleenergia tootmisvõimsus suurenes 15 GW ja päikeseenergia tootmisvõimsus 41 GW. (mp)