Předsedkyně Christa Schweng i komisařka pro energetiku Kadri Simson 22. března na plenárním zasedání EHSV zdůraznily, že je nezbytné soustavně navyšovat investice do obnovitelných zdrojů, neboť jedině tak lze zaručit, aby měla Evropa v budoucnu k dispozici ekologičtější, bezpečnější a levnější energii.

Christa Schweng konstatovala, že uplynulý rok byl pro občany a podniky velmi těžký, protože na ně dolehl prudký nárůst cen energií, inflace a slabý hospodářský růst. Uvedla, že „EHSV i nadále řadí ke stěžejním úkolům to, aby Evropa přešla na čistou energii, urychlilo se zavádění obnovitelných zdrojů, ceny energie klesly na únosnou úroveň a zabezpečily se a diverzifikovaly dodávky energie.

Kadri Simson prohlásila: „Pokud bych měla jen dvěma slovy vyjádřit, jakým směrem se bude ubírat energetická politika EU, pak bych řekla: ‚obnovitelné zdroje‘, neboť právě prosazování a plnění našich cílů v oblasti obnovitelných zdrojů je nejvyšší prioritou energetické politiky Komise.“

EU se vůbec poprvé stala nezávislou na energii dovážené z Ruska. Obrovskou závislost na této zemi se jí podařilo odbourat diverzifikací dodávek zemního plynu, snížením poptávky, zvýšením účinnosti a intenzivnější snahou využívat obnovitelné zdroje.

Z obnovitelných zdrojů teď v EU pochází 39 % elektřiny. Rok 2022 byl v tomto ohledu rekordní – v EU se vyrobilo více elektřiny z větrné a solární energie než z plynu, přičemž v případě větrné energie vzrostla kapacita o 15 GW a v případě energie solární o 41 GW. (mp)