Προεδρία της ΕΕ

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 48

Pages

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 14/01/2022)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/572-EESC-2021-06494
Σύνοδος ολομέλειας: 
568 -
Mar 23, 2022 Mar 24, 2022

Ενημερωτικό σημείωμα: Fight the use of shell entities

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 20/01/2022)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/573-EESC-2021-06525
Σύνοδος ολομέλειας: 
568 -
Mar 23, 2022 Mar 24, 2022

Ενημερωτικό σημείωμα: Minimum effective taxation of companies

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 24/01/2022)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/568-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
566 -
Jan 19, 2022 Jan 20, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Euro area economic policy 2022

Opinion
Εγκριθείσα on 15/05/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/611-EESC-2018

The objective of the opinion, requested by the Romanian Presidency, is to explore which measures and initiatives should be taken at EU and national level in order to promote organised philanthropy and eliminate barriers within the internal market that are hindering the realisation of its full potential, so as to maximize its contribution to EU values, such as cohesion, social justice and European Policies, and to the competitiveness of the European economy.
The opinion is expected to feed into the Romanian presidency programme and into the political priorities for the new Commission.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European Philanthropy: an untapped potential (Exploratory opinion at the request of the Romanian Presidency)

Pages