Προεδρία της ΕΕ

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 61

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 22/02/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/597-EESC-2022-05434
Σύνοδος ολομέλειας: 
576 -
Feb 22, 2023 Feb 23, 2023

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Communication on orientations for a reform of the EU economic governance framework

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 07/06/2023)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/608-EESC-2022-06298
Σύνοδος ολομέλειας: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023
Opinion
Εγκριθείσα on 26/10/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/590-EESC-2022-02042
Σύνοδος ολομέλειας: 
573 -
Oct 26, 2022 Oct 27, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Additional considerations on the Euro area economic policy 2022

Opinion
Εγκριθείσα on 23/03/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/572-EESC-2021-06494

The EESC fully supports the Commission proposal on the misuse of shell companies for tax purposes and its objectives. Ensuring an effective, fair taxation across the single market is crucial to favour a real recovery after the COVID-19 pandemic. The Committee supports the choice of a Directive aimed at ensuring a common legal framework among Member States. The nature of the subject matter to be regulated and the objectives pursued means that they cannot be handled through single initiatives by Member States in their respective legal systems.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Fight the use of shell entities

Pages