Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

This page is also available in

Displaying 131 - 140 of 183

Pages

Event

Opportunities for SMEs emerging from digital revolution – this will be the focus of the Extraordinary Meeting of the Bureau of the Employers' Group that will take place in Vienna on 24 and 25 October 2018. Apart from bringing concrete examples of SMEs benefitting from digitalisation, the participants will elaborate on potential of eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) for SMEs and show the perspective of non-EU country on digital revolution. The impact of digitalization on education and dual system will also be analysed.

 

24/10/2018 25/10/2018
Event
Consumer Summit 2018

As a follow-up to the Consumer Dialogues, "Les Assises des Consommateurs" (the 2018 Consumer Summit) showcased the results of this outreach and offered the opportunity for debate and conclusions.

28/11/2018
Consumer Summit 2018
Event

The hearing was part of the EESC follow-up work related to its opinion on Improving the effectiveness of EU policies for SMEs, adopted in July 2017.

The main objective of the hearing was to debate the effectiveness and efficiency of EU policies for SMEs and gather valuable input and feedback from Lithuanian stakeholders on the matter with a view to finding ways in which they can be improved. Particular emphasis was put on the recommendations that have been outlined in the EESC opinion with the aim of implementing them at national level.

09/05/2018
Event

Η ακρόαση αποτελεί μέρος των εργασιών παρακολούθησης της ΕΟΚΕ αναφορικά με τη γνωμοδότησή της με θέμα Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών της ΕΕ υπέρ των ΜΜΕ, που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2017.

13/04/2018
Event

The hearing is part of the EESC follow-up work related to its opinion on Improving the effectiveness of EU policies for SMEs, adopted in July 2017.

The main objective of the hearing is to debate the effectiveness and efficiency of EU policies for SMEs and gather valuable input and feedback from Italian stakeholders on the matter with a view to finding ways in which they can be improved. Particular emphasis will be put on the recommendations that have been outlined in the EESC opinion with the aim of implementing them at national level.

08/02/2018
Event

Public Hearing: How effective is EU legislation for SMEs in Sweden?

22 February 2018, Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm, 9:30-13:00.

The hearing is part of the EESC follow-up work related to its opinion on Improving the effectiveness of EU policies for SMEs, adopted in July 2017.

The main objective of the hearing was to debate the effectiveness and efficiency of EU policies for SMEs and gather valuable input and feedback from Swedish stakeholders on the matter with a view to finding ways in which they can be improved. Particular emphasis was put on the recommendations that have been outlined in the EESC opinion with the aim of implementing them at national level.

22/02/2018
Event
Hearing - 9 November 2017 from 9:30 to 13:00 in Sofia, Bulgaria

The European Economic and Social Committee is organising a hearing as part of its follow-up work related to its opinion on Improving the effectiveness of EU policies for SMEs, adopted in July 2017.

The main objective of the hearing is to debate the effectiveness and efficiency of EU policies for SMEs and gather valuable input and feedback from Bulgarian stakeholders on the matter with a view to finding ways in which they can be improved. Particular emphasis will be put on the recommendations that have been outlined in the EESC opinion with the aim of implementing them at national level.

09/11/2017
Event
Hearing - 29 November 2017, 9.30 – 12.30 | Európa Pont, Lövőház u. 35, Budapest, Hungary

The European Economic and Social Committee is organising a hearing as part of its follow-up work related to its opinion on Improving the effectiveness of EU policies for SMEs, adopted in July 2017.
The hearing takes place on 29 November 2017 from 9:30 to 13:00 , in Budapest, Hungary. It is part of a set of follow-up hearings to be carried out in 6 EU Member States.
The main objective of the hearing is to debate the effectiveness and efficiency of the EU policies for SMEs and gather valuable input and feedback from Hungarian stakeholders on the matter with a view to finding ways in which they can be improved. Particular emphasis will be put on the recommendations that have been outlined in the EESC opinion with the aim of implementing them at national level.

29/11/2017
Event

Thematic debate on "Taxation of the Digital Economy", with Rita de la Feria, renowned tax expert (listed in the Global Tax 50, 2015 and 2016) and professor of tax law at the University of Leeds, organised during the ECO Section meeting on Friday, 5 May 2017, at the EESC premises in Brussels.

05/05/2017
Event

Η ΕΟΚΕ, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εμπορίου, Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την Ομοσπονδία Εμπόρων Θεσσαλονίκης, διοργανώνει δημόσια ακρόαση με θέμα

«Οι οικογενειακές και παραδοσιακές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη των περιφερειών»

 

29/05/2017

Pages