Ηλικιωμένοι

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 32

Pages

Εγκριθείσα on 13/03/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/293-EESC-2008-501
Σύνοδος ολομέλειας: 
443 -
Mar 12, 2008 Mar 13, 2008

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Guaranteeing universal access to long-term care and the financial sustainability of long-term care systems for older people

Εγκριθείσα on 10/07/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/509-EESC-2014-2354
Σύνοδος ολομέλειας: 
500 -
Jul 09, 2014 Jul 10, 2014

The EESC stresses that occupational pension schemes, created as a result of decisions by the social partners, can play a very important role in ensuring that employees have additional pension provision. The EESC disagrees with the approach to IORPs purely as financial market institutions, which fails to acknowledge their important social function. A one-size-fits-all approach is not the right way of achieving the Commission's objectives given the numerous differences between pension schemes in Member States.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Review of Institutions for Occupational Retirement Pensions Directive

Pages