Φτώχεια

This page is also available in:

 • The Diversity Europe Group recently organised a structured brainstorming session aiming at encouraging its Members to think out of the box and to come up with ideas to feed into proposals for the Sibiu Summit on the Future of Europe. This session kick-started our Group's contribution to the EESC Roadmap 'From Cracow to Sibiu and beyond'. 

   

   

 • EESC discusses digitalisation and inequalities at the Deutsche Welle Global Media Forum, held in Bonn from 11 to 13 June

 • Reference number
  23/2018

  The European Economic and Social Committee (EESC) has used an own-initiative opinion to call for sufficient funding resources to be put in place for implementing the European Pillar of Social Rights. Adopted at its plenary session on 19 April 2018, the opinion calls for improvements in the Member States and a robust commitment in terms of budget, investment and current spending to make the Social Pillar a reality.

 • Lessons learned

  Η ΕΟΚΕ παρουσιάζει μέτρα για την αποφυγή της αυστηρής λιτότητας στο μέλλον και το μετριασμό των επιπτώσεων της διαχείρισης παλαιότερων κρίσεων

  Η μελλοντική διαχείριση κρίσεων πρέπει να επιδιώκει καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δημοσιονομικών και των κοινωνικών στόχων προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική ικανότητα, τις αγορές εργασίας και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας των εν λόγω χωρών. Αντί της περιοριστικής λιτότητας, τα όργανα της ΕΕ πρέπει να υλοποιούν, σε μελλοντικές περιπτώσεις κρίσης, πολιτικές που θα επιδιώκουν την οικονομική συνεργασία, την ανάπτυξη και την αλληλεγγύη.

 • Politicians and civil society must act, says the EESC

  The United Nations and the European Economic and Social Committee (EESC) presented the film Sold – a film about human trafficking by Jeffrey D. Brown - at Brussels' Centre for Fine Arts BOZAR on 10 January 2017. Opening the screening, together with Deborah Seward (Director of UNRIC), Madi Sharma, member of the EESC, said...

 • Gabi Bischoff visited Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.  in Mainz

  "We have an army of committed people in our civil society. These people deserve our appreciation and they also need the necessary political support." So said Gabi Bischoff, President of the Workers’ Group at the European Economic and Social Committee (EESC), on her 22 July visit to "Verein Armut und Gesundheit in Deutschland", which is dedicated to providing medical treatment to the poor and socially disadvantaged. The EESC has made combating poverty and social exclusion one of its priorities under the current presidency, in order to further social, economic and territorial cohesion in Europe. It has already drafted a number of opinions on the subject, including a proposal for a European minimum income and fairer taxation policy.

 • Reference number
  21/2016

  How are new forms of employment impacting workers? Is the total flexibility of workers and labour market desirable? Will the sharing economy be putting an end to Europe's social protection systems?

  Today's EESC public hearing, entitled "the changing nature of employment relationships, the sharing economy, zero-hour contracts and the living wage" discussed the growth of non-standard forms of employment in light of workers' protection.

 • ©blackboard1965 / Shutterstock.com
  Reference number
  12/2016

  More than 122 million people in the EU are at risk of poverty or social exclusion[1]

  The European Economic and Social Committee (EESC) has adopted an opinion urging the EU Council to stick to its commitment to get at least 20 million people out of poverty by 2020. The EESC adopted its opinion on fighting poverty (Rapporteur: Seamus Boland, Co-Rapporteur: Marjolijn Bulk), requested by the Dutch Presidency of the Council, during its plenary session on 18 February 2016. To achieve the EU's target, Member States need to launch their own national strategies to fight poverty, social exclusion and discrimination, supported by a common European framework. These strategies should focus on adequate income support, inclusive labour markets, quality jobs, equal access to affordable high quality services for all, including migrants and people granted asylum.  

   

 • Copyright Andreas Reeg
  Reference number
  71/2015

  More than 120 million people in the EU face the risk of poverty or social exclusion[1]

  Grassroots organisations working to alleviate poverty in Germany, Ireland, France, Poland and Finland show the way in providing direct assistance to those in need.  The European Economic and Social Committee has dedicated the 2015 European Civil Society Prize to organisations distinguishing themselves through their creativity and success in combatting poverty.

  Poverty and social exclusion includes many multi-faceted challenges such as housing, health, education, access to employment, indebtedness and addiction, to name but a few. Civil society organisations across the European Union are actively addressing these issues.  Activities often focus on local needs and – crucially – directly involve people experiencing poverty themselves in their implementation.