Κάθε νύχτα, σχεδόν 900 000 άτομα ζουν ως άστεγοι στο δρόμο ή διαμένουν σε ξενώνες αστέγων στην ΕΕ. Ο αριθμός των αστέγων έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 15 χρόνια και, ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να αναλάβουν δράση.

Η ΕΟΚΕ ζητεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την αστεγία και την ταχεία εφαρμογή αποτελεσματικών εθνικών πολιτικών για τους αστέγους, με στόχο τον ουσιαστικό μετριασμό έως το 2030 του φαινομένου, το οποίο συνιστά μια από τις πλέον ακραίες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού.

«Ζητούμε μια στρατηγική της ΕΕ για την αστεγία που θα ενσωματώνει πλήρως την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αστεγίας (EPOCH) και θα καθιστά δυνατή τη συμπερίληψη εθνικών πολιτικών για τους αστέγους στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», δήλωσε η Maria del Carmen Barrera Chamorro, εισηγήτρια της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα «Προς ένα ενωσιακό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών για τους αστέγους».

Η εν λόγω στρατηγική πρέπει να υποστηρίζεται από σύσταση του Συμβουλίου και η ΕΟΚΕ καλεί τη νέα βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να ξεκινήσει τις εργασίες για την έκδοσή της. Ζητεί επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει άμεσα πρόταση για ένα νέο πολυετές πρόγραμμα εργασία που θα καλύπτει ολόκληρη την επόμενη θητεία της.

«Η ΕΟΚΕ επιθυμεί η αστεγία να παραμείνει προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών και πέραν αυτών. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική μετατόπιση εστίασης από τη διαχείριση της αστεγίας στην πραγματική εξάλειψή της έως το 2030», δήλωσε ο Ákos Topolánszky, συνεισηγητής της γνωμοδότησης.

Η ΕΟΚΕ προτείνει την ενεργό προώθηση της αρχής «προτεραιότητα στη στέγαση» για την αντιμετώπιση της χρόνιας αστεγίας. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η κατοικία δεν αποτελεί απλώς καταφύγιο, αλλά και εργαλείο επανένταξης στην κοινωνία. Η προσέγγιση αυτή παρέχει μακροχρόνιες λύσεις και δεν εξαρτάται από προϋποθέσεις, όπως η επίδειξη προόδου όσον αφορά την προσωπική ανάπτυξη ή την αποδοχή στήριξης.

Η αρχή «προτεραιότητα στη στέγαση» αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας στη Διακήρυξη της Λισαβόνας, την οποία υπέγραψαν και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και διάφορες ευρωπαϊκές ΜΚΟ το 2021. Η δήλωση αποτελεί την πολιτική βάση για την EPOCH και οι υπογράφοντες δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση του φαινομένου σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την εξάλειψή του έως το 2030. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επισημαίνει στη γνωμοδότησή της, ότι παρά τις πολιτικές προσπάθειες που καταβάλλονται, τα μέτρα που ελήφθησαν δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αστεγίας είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο.

Τα τελευταία 20έτη, η Φινλανδία είναι η μόνη χώρα που κατάφερε να μειώσει σταθερά την αστεγία. (ll)