Η πανδημία COVID-19 αποτελεί ωρολογιακή βόμβα για τον τουριστικό κλάδο

Η πανδημία κορονοϊού σπέρνει τον όλεθρο στον κλάδο του ευρωπαϊκού τουρισμού. Εάν η ΕΕ δεν λάβει μέτρα τάχιστα, οι μισές επιχειρήσεις ενδέχεται να κλείσουν εντός έξι μηνών, επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε νέα γνωμοδότησή της.

Σε γνωμοδότηση που εισηγήθηκε ο Παναγιώτης Γκόφας και υιοθέτησε η ΕΟΚΕ τον Σεπτέμβριο, επισημαίνεται ότι η κρίση COVID-19 καθιστά αναγκαία την ανάληψη ενωσιακής δράσης για να κρατηθούν όρθιες οι επιχειρήσεις και να διατηρήσουν το προσωπικό που απασχολούν. Εξάλλου, δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο: η αδράνεια για άλλους έξι μήνες θα αναγκάσει τις μισές επιχειρήσεις του κλάδου να κλείσουν οριστικά.

Προς επίρρωση των εκτιμήσεών της, η ΕΟΚΕ διεξήγαγε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού διαδικτυακή έρευνα με τη συμμετοχή 175 οργανώσεων που εκπροσωπούν χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες, με τη σειρά τους, απασχολούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο της ΕΟΚΕ άφησαν να διαφανεί μια εικόνα επικείμενου ολέθρου.

Το 88,2% των συμμετεχόντων απάντησε ότι επηρεάστηκε «πολύ αρνητικά» από την κρίση COVID-19· το 80,6% προέβλεψε ότι, μακροπρόθεσμα, θα πληγεί δυσμενέστερα από τις επιπτώσεις της κρίσης· ενώ το 45% θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις δεν θα επιβιώσουν το 2021.

Η γνωμοδότηση εκπονήθηκε ως απάντηση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά.

Οι απώλειες εσόδων του τουριστικού κλάδου στην ΕΕ υπολογίζονται σε περίπου 1 δισ. ευρώ μηνιαίως ενώ ενδέχεται να χαθούν 6,4 εκατ. θέσεις απασχόλησης το 2020 ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19.

Για να δοθεί ώθηση στον εν λόγω κλάδο, η ΕΕ οφείλει πρωτίστως να αναλάβει δράση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ασφάλεια των ταξιδιών, εκτιμά η ΕΟΚΕ.

Εν αναμονή κατάλληλου εμβολίου, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την ιδέα ενός «Διαβατηρίου υγείας της ΕΕ», με εναρμονισμένο έντυπο εντοπισμού επιβατών (PLF) και κωδικούς QR, σε συνδυασμό με μια πολυγλωσσική πλατφόρμα υγειονομικής βοήθειας.

Οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον κωδικό QR για να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας στη χώρα που επισκέπτονται και να έχουν επείγουσα πρόσβαση στα συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

Μια ακόμη ύψιστη προτεραιότητα συνίσταται στην ταχύτερη δυνατή παροχή ρευστότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις και στους εργαζομένους τους, δεδομένου ότι η ανεπάρκεια ταμειακών ροών απειλεί την ίδια την επιβίωσή τους.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το πρόγραμμα SURE που αποσκοπεί στον μετριασμό της ανεργίας θα πρέπει να προσφέρει ανακούφιση στους ανέργους του τουριστικού κλάδου και μισθολογικές αντισταθμίσεις στις ΜΜΕ, τουλάχιστον έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί επίσης σκόπιμο να θεσπίσει η ΕΕ ένα μηχανισμό για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων στήριξης, δεδομένου ότι πολλοί συμμετέχοντες στην έρευνα κατήγγειλαν τη μη παροχή οικονομικής βοήθειας σε συνέχεια της εξαγγελίας της ΕΕ για τη διάθεση κονδυλίων. (dm)