Covid-19 on Euroopan matkailualan näkökulmasta kuin laukeamaisillaan oleva aikapommi

Koronaviruspandemia koettelee Euroopan matkailusektoria ankarasti. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toteaa uudessa lausunnossaan, että puolet yrityksistä saattaa mennä nurin kuuden kuukauden kuluessa, ellei EU ryhdy nopeasti toimiin.

Syyskuussa antamassaan, Panagiotis Gkofasin laatimassa lausunnossa ETSK toteaa, että covid-19-kriisissä tarvitaan EU:n toimia, jotta matkailuala pysyisi pystyssä ja jotta voitaisiin säilyttää alan työpaikat. Aikaa ei ole hukattavana: muuten kuuden kuukauden kuluttua näistä yrityksistä on jäljellä ehkä vain puolet.

Kannanottonsa tueksi ETSK toteutti kesän mittaan verkkokyselyn, johon otti osaa 175 organisaatiota. Ne edustavat tuhansia matkailualan yrityksiä, jotka työllistävät satojatuhansia ihmisiä kautta EU:n.

Vastaukset ETSK:n kyselyyn antavat synkeän kuvan tulossa olevasta katastrofista.

88,2 prosenttia vastaajista ilmoitti, että covid-19-kriisi vaikuttaa niihin ”erittäin negatiivisesti,” 80,6 prosenttia näistä odotti iskujen vain kovenevan ajan mittaan ja vain 45 prosenttia uskoi selviävänsä vuodesta 2021.

Lausunto laadittiin reaktiona Euroopan komission tiedonantoon Matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen.

EU:n matkailusektori menettää arviolta noin miljardi euroa tuloja kuukaudessa, ja se saattaa leikata 6,4 miljoonaa työpaikkaa vuonna 2020 covid-19-pandemian vuoksi.

Antaakseen alalle uuttaa pontta EU:n täytyy ennen kaikkea toimia palauttaakseen ihmisten luottamuksen matkustamisen turvallisuuteen, ETSK katsoo.

Rokotetta odotettaessa ETSK kannattaa ajatusta, että otetaan käyttöön EU:n terveyspassi, johon kuuluu yhdenmukaistettu matkustajalomake sekä QR-koodit ja yhteentoimiva monikielinen terveysapualusta.

Ihmiset voisivat käyttää QR-koodia saadakseen tietoa ja terveyspalveluja maassa, missä he vierailevat, ja heillä olisi hätätilanteessa oikeus turvautua terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmään.

Toinen ensisijainen tehtävä on varmistaa mahdollisimman nopeasti maksuvalmius matkailualan yrityksille ja niiden työntekijöille, sillä kassavirran tyrehtyminen asettaa näiden selviytymisen vaakalaudalle.

ETSK:n näkemyksen mukaan eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen SURE-tukivälineen varoista olisi osoitettava tukea työttömille matkailualan työntekijöille ja maksettava palkkakompensaatiota pk-yrityksille ainakin 30. kesäkuuta 2021 saakka.

ETSK katsoo myös, että EU:n tulisi perustaa mekanismi tukitoimenpiteiden täytäntöönpanon seuraamiseksi, koska monet kyselyyn vastanneista valittivat, että taloudellinen tuki oli jäänyt saapumatta, vaikka EU oli ilmoittanut varaavansa tarkoitukseen varoja. (dm)