Ποιο ήταν το έργο μας πέρυσι; Μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτό από την έκθεση δραστηριοτήτων μας για το 2022 με τίτλο Η επισκόπηση της χρονιάς που πέρασε. Ποια ήταν τα κύρια σημεία και τα σημαντικότερα θέματα της χρονιάς που πέρασε;

Το 2022 σημαδεύτηκε από δραματικές εξελίξεις. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ρωσία εξαπέλυσε απρόκλητο πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Έκτοτε, η ΕΟΚΕ παρέχει στήριξη στην ουκρανική κοινωνία των πολιτών μέσω σειράς γνωμοδοτήσεων, διασκέψεων και ψηφισμάτων. Ανοίξαμε τις εγκαταστάσεις μας για ουκρανικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες, παρέχοντάς τους έναν ασφαλή τόπο για να συνεχίσουν να εργάζονται και να διατηρούν ζωντανή την ουκρανική κοινωνία των πολιτών. Με το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών επιβραβεύσαμε πρωτοβουλίες συνδρομής στους αμάχους που πλήττονται από τον πόλεμο.

Σε απάντηση στην ανατίμηση της ενέργειας, η ΕΟΚΕ πρότεινε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ενεργειακής μετάβασης, βασιζσμένης στην ανάγκη για ένα νέο ενεργειακό μοντέλο και μια ενεργειακά ανεξάρτητη ΕΕ. Και ενώ η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, οι επενδύσεις στον πράσινο και στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι σήμερα πιο σημαντικές από ποτέ. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει επίσης την εκτέλεση και την επιβολή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω, τηλεφορτώστε το φυλλάδιο:
https://www.eesc.europa.eu/el/our-work/publications-other-work/publications/2022-year-review.