Čomu sme sa venovali minulý rok? Všetko o našich činnostiach nájdete v správe: A Year in Review (Rok v prehľade) Aké boli hlavné a najdôležitejšie minuloročné témy?

Rok 2022 bol rokom dramatických udalostí. Rusko začalo 24. februára 2022 nevyprovokovanú vojnu proti Ukrajine. Po tejto agresii EHSV podporil ukrajinskú občiansku spoločnosť viacerými stanoviskami, konferenciami a uzneseniami. Ukrajinským organizáciám občianskej spoločnosti pôsobiacim v Bruseli sme otvorili naše priestory a poskytli im bezpečné miesto, aby mohli pokračovať v práci a udržiavať ukrajinskú občiansku spoločnosť pri živote. Cenou pre občiansku spoločnosť sme odmenili iniciatívy, ktorých cieľom bolo pomôcť občanom trpiacim v dôsledku vojny.

V reakcii na zvyšovanie cien energií EHSV navrhol začať komplexnú energetickú transformáciu založenú na novom energetickom modeli a energetickej nezávislosti EÚ. A hoci EÚ ešte stále bojuje proti dôsledkom pandémie COVID-19, investície do zelenej a digitálnej transformácie sú teraz dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Výbor preto podporuje aj realizáciu a presadzovanie národných plánov obnovy a odolnosti.

Viac o našich činnostiach nájdete v brožúre, ktorú si môžete stiahnuť na stránke
https://www.eesc.europa.eu/sk/our-work/publications-other-work/publications/2022-year-review.