Vad ägnade vi oss åt förra året? Detta kan du läsa om i vår verksamhetsrapport ”2022 – A Year in Review”. Vilka var förra årets höjdpunkter och viktigaste frågor?

2022 var ett år av dramatiska händelser. Den 24 februari 2022 inledde Ryssland ett oprovocerat krig mot Ukraina. Mot bakgrund av detta angrepp har EESK stött det ukrainska civila samhället genom ett antal yttranden, konferenser och resolutioner. Vi öppnade våra lokaler för ukrainska civilsamhällesorganisationer som är verksamma i Bryssel, och gav dem tillgång till en säker plats där de kan fortsätta sitt arbete och se till att det ukrainska civila samhället håller sig vid liv. Vårt pris till det civila samhället belönade initiativ som hjälper civila som befinner sig i en svår situation till följd av kriget.

Som en reaktion på de ökande energipriserna föreslog EESK en övergripande strategi för energiomställningen, baserad på behovet av en ny energimodell och ett EU som är självförsörjande på energi. Dessutom är investeringar i den gröna och den digitala omställningen viktigare än någonsin, även om EU fortfarande brottas med konsekvenserna av covid-19-pandemin. Kommittén har därför också gett sitt stöd till införandet och genomförandet av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna.

Vill du veta mer? Ladda i så fall ner broschyren via följande länk:
https://www.eesc.europa.eu/sv/our-work/publications-other-work/publications/2022-year-review.