X’għamilna s-sena li għaddiet? Dan tista’ ssibu fir-rapport tagħna dwar l-attivitajiet tal-2022: analiżi tas-sena. X’kienu l-punti ewlenin u l-aktar suġġetti importanti tas-sena li għaddiet?

L-2022 kienet ikkaratterizzata minn avvenimenti drammatiċi. Fl-24 ta’ Frar 2022, ir-Russja bdiet gwerra mhux provokata kontra l-Ukrajna. B’segwitu għal din l-aggressjoni, il-KESE qed jappoġġja kontinwament lis-soċjetà ċivili Ukrena permezz ta’ għadd ta’ Opinjonijiet, konferenzi u riżoluzzjonijiet. Ftaħna l-bini tagħna għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili Ukreni attivi fi Brussell, u pprovdejna post sikur biex inkomplu naħdmu u nżommu lis-soċjetà ċivili Ukrena ħajja. Il-Premju għas-Soċjetà Ċivili tagħna ppremja inizjattivi li jgħinu liċ-ċittadini li qed ibatu b’riżultat tal-gwerra.

B’risposta għaż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija, il-KESE propona approċċ komprensiv għat-tranżizzjoni tal-enerġija, ibbażat fuq il-ħtieġa għal mudell ġdid tal-enerġija u UE li tkun indipendenti mil-lat tal-enerġija. U għalkemm l-UE għadha qed tiġġieled il-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19, l-investimenti fit-tranżizzjoni doppja ekoloġika u diġitali issa saru aktar essenzjali minn qatt qabel. Għalhekk il-Kumitat qed jappoġġja l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza.

Jekk tixtieq tkun taf aktar, niżżel il-fuljett:
https://www.eesc.europa.eu/mt/our-work/publications-other-work/publications/2022-year-review.