Η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών της ΕΟΚΕ θα εορτάσει τα 20ά της γενέθλια

Για τα 20ά της γενέθλια, η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI) της ΕΟΚΕ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στις 8 Ιουνίου στο κτίριο Charlemagne στις Βρυξέλλες για να εξετάσει τις μελλοντικές προκλήσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. 

Το συνέδριο θα εξετάσει το ρόλο της CCMI εντός της ΕΟΚΕ και έναντι των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, καθώς και το πώς η CCMI μπορεί να προσδώσει αξία και να συμβάλει στη διασφάλιση μιας επιτυχούς πράσινης και ψηφιακής μετάβασης για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θα διερευνήσει πώς η ΕΟΚΕ μπορεί να συμβάλει καλύτερα στην εξεύρεση απαντήσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλοι οι ευρωπαϊκοί βιομηχανικοί κλάδοι προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, καθώς και την ανάγκη προόδου στην κατεύθυνση της ανοιχτής στρατηγικής αυτονομίας. 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών (γνωστή από το γαλλικό της ακρωνύμιο CCMI –Commission consultative des mutations industrielles) διαδέχθηκε τη Συμβουλευτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα το 2002, όταν έληξε η ισχύς της σχετικής 50ετούς συνθήκης. Πρόκειται συνεπώς για το παλαιότερο όργανο της ΕΕ που αποσκοπεί στην πρόβλεψη του μέλλοντος και συνοδεύει τη μετάβαση των βιομηχανικών κλάδων. Θεσπίστηκε ως ξεχωριστή επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Αν και το κύριο έργο της CCMΙ βασίζεται στην ιστορική της αποστολή της ανάλυσης των βιομηχανικών μεταλλαγών στους τομείς του άνθρακα και του χάλυβα, διευρύνθηκε σταδιακά και πλέον περιλαμβάνει όλα τα βιομηχανικά οικοσυστήματα, καλύπτοντας τόσο τη μεταποίηση όσο και τις υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://www.eesc.europa.eu/el/agenda/our-events/events/ccmi-20th-anniversary (ks)