Comisia consultativă pentru mutații industriale a CESE își sărbătorește cea de-a 20-a aniversare

Pentru a marca cea de-a 20-a aniversare, Comisia consultativă pentru mutații industriale (CCMI) a CESE va organiza un eveniment la 8 iunie, în clădirea Charlemagne din Bruxelles, pentru a analiza provocările viitoare pentru industria europeană. 

Conferința va aborda rolul CCMI în cadrul CESE și în raport cu alte instituții europene și va analiza modul în care CCMI poate oferi valoare adăugată și poate contribui la asigurarea unei tranziții verzi și digitale reușite pentru industria europeană. Acesta va reflecta asupra modului în care CESE poate contribui cel mai bine la găsirea unor soluții la provocările cu care se confruntă toate sectoarele industriale europene pentru a rămâne competitive și la necesitatea de a progresa către o autonomie strategică deschisă. 

Comisia consultativă pentru mutații industriale (cunoscută sub acronimul său în limba franceză CCMI) a preluat moștenirea Comitetului consultativ al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului în 2002, când tratatul pe o perioadă de 50 ani al acesteia din urmă s-a încheiat. Ca atare, este cel mai vechi organism al UE dedicat prognozării viitorului și sprijinirii tranziției sectoarelor industriale, și a fost înființat ca o comisie distinctă în cadrul Comitetului Economic și Social European. În timp ce activitatea principală a CCMI își are originea în misiunea sa istorică de analizare a mutațiilor industriale în sectorul cărbunelui și oțelului, mandatul său a fost extins progresiv pentru a cuprinde toate ecosistemele industriale, acoperind atât industria prelucrătoare, cât și serviciile.

Pentru mai multe informații, a se vedea https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/ccmi-20th-anniversary (ks)