EESK:s rådgivande utskott för industriell omvandling firar tjugoårsjubileum

För att uppmärksamma sitt tjugoårsjubileum kommer EESK:s rådgivande utskott för industriell omvandling, CCMI, att anordna ett evenemang den 8 juni i Charlemagne-byggnaden i Bryssel för att diskutera de utmaningar som den europeiska industrin står inför. 

Konferensens deltagare kommer att diskutera CCMI:s roll inom EESK och visavi andra EU-institutioner, liksom hur CCMI kan skapa mervärde och bidra till att säkerställa en lyckad grön och digital omställning för den europeiska industrin. Man kommer att reflektera över hur EESK på bästa sätt kan bidra till att finna lösningar beträffande de utmaningar som alla industrisektorer i Europa står inför när det gäller att bibehålla sin konkurrenskraft samt behovet att verka för ett öppet strategiskt oberoende. 

Rådgivande utskottet för industriell omvandling – som är känt under sin franska akronym CCMI, vilket står för ”Commission consultative des mutations industrielle” – tog vid efter Europeiska kol- och stålgemenskapens rådgivande kommitté 2002, då dess femtioåriga fördrag löpte ut. Det är därmed det äldsta EU-organ som har i uppgift att göra framtidsprognoser och stödja omställningen inom industrisektorerna. Det inrättades som ett separat utskott inom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. CCMI:s huvudverksamhet är rotad i utskottets historiska uppdrag, nämligen att analysera industriförändringar på kol- och stålområdet, men ansvarsområdet har successivt utökats till alla industriella ekosystem, och omfattar både tillverkning och tjänster.

Mer information finns på https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/ccmi-20th-anniversary (ks)