Γνωμοδοτήσεις με εισηγητή / συνεισητή / γενικό εισηγητή μέλος της Ομάδας Εργαζομένων

Pages

Displaying 691 - 700 of 709
Εγκριθείσα on 13/09/2006
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/31-EESC-2006-1144
Σύνοδος ολομέλειας: 
429 -
Sep 13, 2006 Sep 14, 2006

The territorial governance of industrial change: the role of the social partners and the contribution of the Competitiveness and Innovation Programme (own-initiative opinion)

Εγκριθείσα on 15/02/2006
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/160-EESC-2006-244
Σύνοδος ολομέλειας: 
424 -
Mar 14, 2006 Mar 15, 2006

Strengthening economic governance

Εγκριθείσα on 06/04/2005
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/152-EESC-2005-391
Σύνοδος ολομέλειας: 
416 -
Apr 06, 2005 Apr 07, 2005

Regional Development Fund

Εγκριθείσα on 02/12/2004
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/15-EESC-2004-1353

COMPLEMENTARY OPINION of the Consultative Commission on Industrial Change to the opinion of the Section for Single Market, Production and Consumption on the Communication on "Science and technology, key to the future of Europe - Guidelines for policy r...

Pages