Σχέδιο «Έξυπνα νησιά» - επίσκεψη στα νησιά του Αιγαίου, Ελλάδα