Klimaændringer

This page is also available in

Vedtagelsen af Parisaftalen om klimaændringer var signalet til en ny æra i det globale samarbejde om modvirkning af og tilpasning til klimaændringer med det mål at holde den globale temperaturstigning på under 2° C. EØSU er meget aktivt på klimaområdet for at støtte Parisaftalen og tilrettelægger møder med henblik på at fremme civilsamfundets aktive deltagelse. EØSU udarbejder udtalelser, som omfatter en bred vifte af emner såsom klimaretfærdighed, en retfærdig overgang til en lavemissionsøkonomi og behovet for at samarbejde om en klimaforvaltning, der er baseret på inddragelse af aktørerne og flerniveaustyring. EØSU deltager i FN's årlige klimakonferencer og i klimarelaterede civilsamfundstopmøder, der samler ikke-statslige aktører.