EØSU lancerer civilsamfundsprisen 2022 med fokus på to temaer: de unge og Ukraine

I år handler EØSU's civilsamfundspris om at skabe en bedre fremtid for de unge og hjælpe de ukrainske krigsofre.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) tager nu imod ansøgninger til civilsamfundsprisen 2022, som belønner innovative og kreative projekter og initiativer inden for to kategorier: at give de unge større indflydelse og hjælpe ukrainere, der er berørt af de forfærdelige begivenheder i deres krigsramte land.

Højst seks projekter med tre vindere i hver kategori vil få del i den samlede præmiesum på 60.000 EUR. Prisoverrækkelsen finder sted på EØSU's plenarforsamling i Bruxelles den 14.‑15. december 2022.

Fristen for ansøgninger er den 31. juli 2022 kl. 10.00 (Bruxellestid).

Projekterne skal allerede være gennemført eller sat i gang. Projekter, som er planlagt, men endnu ikke påbegyndt den 31. juli 2022 kan ikke deltage.

Alle civilsamfundsorganisationer, enkeltpersoner og private virksomheder, der gennemfører almennyttige initiativer, kan deltage. Organisationer og virksomheder skal være officielt registreret i EU, mens individuelle ansøgere skal være enten EU-borgere eller tredjelandsstatsborgere med bopæl i EU.

Alle initiativer og projekter skal gennemføres i EU med undtagelse af kategori 2-projekter (Det europæiske civilsamfund hjælper Ukraine), som også kan gennemføres i Ukraine.

Du finder den fulde beskrivelse af betingelserne og onlineansøgningsformularen på vores hjemmeside.

Formålet med EØSU's flagskibsinitiativ Civilsamfundsprisen er at skabe opmærksomhed om, hvordan civilsamfundet på fremragende vis bidrager til at skabe en europæisk identitet og et EU‑medborgerskab og til at fremme de fælles værdier, der styrker den europæiske integration.

Prisen, der nu uddeles for trettende gang, sætter hvert år fokus på et nyt tema, der er særlig relevant for EU.

KATEGORI 1: DE UNGE ER VORES FREMTID, MEN OGSÅ VORES NUTID

Temaet i kategori 1 handler om at give de unge større indflydelse.

I det europæiske ungdomsår vil EØSU gerne gøre opmærksom på den enorme betydning af de unges og ungdomsorganisationernes deltagelse i beslutningsprocesserne – noget der er med til at sikre de europæiske demokratiers stabilitet og modstandsdygtighed.

EØSU ønsker ved at tilegne en pris til denne kategori at fremhæve det bidrag, som de unge kan yde til udformningen af Europas fremtid, og det presserende behov for at give dem mulighed for at blive aktive borgere og positive forandringsaktører i økonomien og samfundet. Dette er endnu vigtigere i en tid, hvor de unge er uforholdsmæssigt hårdt ramt af de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af covid-19.

EØSU vil derfor vælge vinderne blandt de projekter, der har til formål at skabe en bedre fremtid for og med unge i Europa. Projekterne bør rettes mod unge europæeres særlige behov og bidrage til at give dem større indflydelse og få dem til at deltage i det økonomiske og sociale liv.

For at kunne deltage skal projekterne omfatte mindst et af følgende områder: beskæftigelse og adgang til arbejdsmarkedet, herunder iværksætteri; uddannelse og erhvervsuddannelse; sundhed og trivsel, navnlig i kølvandet på covid-19-pandemien; deltagelse i politiske processer, herunder i spørgsmål som klimaændringer og nye teknologier; styrkelse af sårbare gruppers muligheder for indflydelse og kapacitetsopbygning hos unge inspirerende ledere.

KATEGORI 2: SAMMEN FOR UKRAINE

Temaet i kategori 2 er Det europæiske civilsamfund hjælper Ukraine. Prisen belønner effektive, innovative og kreative initiativer, som har til formål at hjælpe civile, der lider som følge af krigen.

En af EØSU's nuværende prioriteter er at beskytte befolkningen i Ukraine. EØSU insisterer på, at alle flygtninge skal modtage passende og rettidig beskyttelse. Det organiserede civilsamfund har allerede vist, at det spiller en afgørende rolle i denne sammenhæng. I mange lande har civilsamfundet mobiliseret sig fra den ene dag til den anden og samarbejder med myndighederne om både at hjælpe borgere i Ukraine og ukrainere, der er flygtet til andre lande.

EØSU udtrykker sin dybe sorg over alle ofrene for aggressionen, ødelæggelsen af ukrainske byer og infrastrukturer og over de uoverskuelige menneskelige lidelser og miljøskader og ønsker med denne pris at hylde alle dem, der er i gang på stedet og hver dag yder humanitær bistand til ukrainerne, og som hjælper flygtninge både ved deres ankomst til og under deres integration i det europæiske samfund.

Projekter, der kan komme i betragtning til prisen, kan omhandle en bred vifte af temaer såsom at yde humanitær bistand, husly eller nødhjælp, at yde social, psykologisk eller administrativ støtte, at hjælpe ukrainske flygtninge med at blive integreret i deres værtslande, f.eks. ved at tilbyde sprogundervisning eller hjælp til at finde beskæftigelse, at hjælpe sårbare personer eller at bekæmpe desinformation om krigen i Ukraine.

På EØSU's særlige websted kan du finde en mere detaljeret, men ikke udtømmende liste over mulige projektemner for begge kategorier.

TIDLIGERE CIVILSAMFUNDSPRISER

I 2021 gik prisen til klimaprojekter, der fremmede en retfærdig omstilling. I 2020 erstattede EØSU civilsamfundsprisen med en engangspris for civil solidaritet, som var tilegnet bekæmpelse af covid-19. Andre tidligere emner har været ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status, europæiske identiteter og kulturarv samt migration.

Vi opfordrer dig til at opmuntre civilsamfundsorganisationer i dit land til at ansøge om EØSU's civilsamfundspris 2022, hvilket kan være med til at sikre, at værdifulde projekter opnår anerkendelse.

Work organisation