Az EGSZB 2022. évi civil társadalmi díja két témára összpontosít: a fiatalokra és Ukrajnára

Az EGSZB idei civil társadalmi díjának két témája a jobb jövő megteremtése a fiatalok számára és az ukrajnai háború áldozatainak segítése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) már fogadja a pályázatokat a 2022. évi civil társadalmi díjra, amely innovatív és kreatív projekteket és kezdeményezéseket jutalmaz két kategóriában: a fiatalok szerepének erősítése, valamint a háború sújtotta ország szörnyű eseményei által érintett ukrán polgárok segítése.

Összesen 60 000 euróval díjazzuk a kategóriánként három, azaz legfeljebb hat nyertest. A díjátadó ünnepségre Brüsszelben, az EGSZB 2022. december 14–15-i plenáris ülése keretében kerül sor.

A jelentkezési határidő 2022. július 31., (brüsszeli idő szerint) 10 óra.

Olyan kezdeményezésekkel lehet pályázni, amelyeket már végrehajtottak, vagy amelyek folyamatban vannak. Nem lehet pályázni olyan tervezett kezdeményezésekkel, amelyek végrehajtása 2022. július 31-én még nem kezdődött meg.

A díjra minden olyan civil társadalmi szervezet, magánszemély és magánvállalkozás pályázhat, amely nonprofit kezdeményezéseket valósít meg. Feltétel, hogy a szervezetek és vállalkozások hivatalosan regisztrálva legyenek az EU-ban, az egyéni pályázók pedig uniós állampolgárok vagy az EU-ban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok legyenek.

Csak olyan kezdeményezésekről és projektekről lehet szó, amelyeket az EU-ban hajtanak végre, kivéve a 2. kategóriát (Európai civil társadalom Ukrajnáért), amelynek keretében Ukrajnában megvalósított projektek is pályázhatnak.

A követelmények részletes leírása és a pályázati űrlap elérhető a honlapunkon.

Az EGSZB kiemelt tevékenységeként a civil társadalmi díj célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a civil társadalom kimagasló módon hozzájárul az európai identitás és polgárság megteremtéséhez, valamint az európai integrációt támogató közös értékek előmozdításához.

A díj, amely már tizenharmadik alkalommal kerül kiosztásra, minden évben más, az EU számára különösen fontos témára összpontosít.

1. KATEGÓRIA: A FIATALOK JELENTIK A JÖVŐNKET, DE A JELENÜNKET IS

Az 1. kategória témája a fiatalok szerepének erősítése.

Az ifjúság európai évében az EGSZB hangsúlyozni kívánja, hogy rendkívül fontos a fiatalok és az ifjúsági szervezetek érdemi bevonása a döntéshozatali folyamatokba, ami pedig biztosítani fogja az európai demokráciák stabilitását és rezilienciáját.

Azáltal, hogy erre a korcsoportra irányul a díj, az EGSZB azt kívánja hangsúlyozni, hogy a fiatalok hozzájárulhatnak Európa jövőjének alakításához, valamint hogy sürgősen lehetőséget kell biztosítani számukra arra, hogy aktív polgárokká és a gazdaság és a társadalom pozitív változásának szereplőivé váljanak. Ez most annál is fontosabb, mivel a fiatalokat aránytalanul súlyosan érintik a Covid19 gazdasági és társadalmi következményei.

Az EGSZB ezért azon projektek közül választja majd ki a nyerteseket, amelyek célja, hogy az európai fiatalok számára és velük együtt teremtsenek jobb jövőt, az európai fiatalok sajátos szükségleteivel foglalkoznak, és hozzájárulnak a gazdasági és társadalmi életben való szerepvállalásukhoz és részvételükhöz.

Azok a pályázatok díjazhatók, amelyek a következő területek legalább egyikéhez kapcsolódnak: foglalkoztatás és a munkaerőpiacra való belépés, ideértve a vállalkozói tevékenységet is; oktatás és képzés; egészség és jóllét, különösen a Covid19-világjárvány következményei kapcsán; részvétel a politikai folyamatokban, többek között az éghajlatváltozás és az új technológiák területén; a kiszolgáltatott helyzetű csoportok szerepvállalásának erősítése; a fiatal multiplikátorok kapacitásépítése.

2. KATEGÓRIA: SEGÍTŐ KÉZ UKRAJNÁNAK

A 2. kategória témája: Az európai civil társadalom Ukrajnáért. A díj olyan hatékony, innovatív és kreatív kezdeményezéseket jutalmaz, amelyek célja, hogy segítséget nyújtsanak a háború által sújtott polgári lakosságnak.

Az EGSZB egyik jelenlegi prioritása az ukrajnai lakosság védelme. Az EGSZB kitart amellett, hogy minden menekültnek megfelelő és kellő időben biztosított védelmet kell kapnia. A szervezett civil társadalom már megmutatta, hogy kulcsszerepe van ebben. Számos országban egyik napról a másikra lendültek mozgásba a civil szervezetek, és együttműködnek a hatóságokkal, hogy segítséget nyújtsanak mind az Ukrajnában maradó embereknek, mind a háború elől menekülőknek.

Az EGSZB – amellett, hogy mély együttérzését fejezi ki az agresszió valamennyi áldozatáért, az ukrán városok és infrastruktúra lerombolásáért, valamint a felbecsülhetetlen emberi szenvedésért és környezeti károkért – ezzel a díjjal elismerését szeretné kifejezni mindazoknak, akik a helyszínen tevékenykednek, akik napi rendszerességgel humanitárius segítséget nyújtanak az ukránoknak, és akik segítséget nyújtanak a menekülteknek érkezésükkor és az európai társadalomba való beilleszkedésük során egyaránt.

A díjazható projektek számos témához kapcsolódhatnak, így például: humanitárius segély, menedék vagy sürgős segítség nyújtása; szociális, pszichológiai vagy adminisztratív támogatás; az ukrán menekültek befogadó országokba való beilleszkedésének segítése, például nyelvi képzés biztosítása vagy a munkakereséshez nyújtott segítség révén; a kiszolgáltatott helyzetben lévők segítése; az ukrajnai háborúval kapcsolatos dezinformáció elleni küzdelem.

A két kategóriába tartozó lehetséges témák részletesebb, de nem teljes körű felsorolása az EGSZB erre a célra létrehozott weboldalán érhető el.

KORÁBBI CIVIL TÁRSADALMI DÍJAK

A 2021. évi díj az igazságos átmenetet előmozdító éghajlat-politikai projekteket jutalmazta. 2020-ban az EGSZB civil társadalmi díját egyszeri civil szolidaritási díjjal váltotta fel, amelyet a Covid19 elleni küzdelemnek szentelt. A további múltbeli témák között szerepelt a nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése, az európai identitás és a kulturális örökség, valamint a migráció.

Kérjük, hogy bátorítsa országának civil társadalmi szervezeteit arra, hogy pályázzanak az EGSZB 2022. évi civil társadalmi díjára, és ezáltal segítsen abban, hogy az értékes projektek elismerést kapjanak.

Work organisation