EESO začel zbirati prijave za nagrado za civilno družbo za leto 2022 – tokratni temi: mladi in Ukrajina

Dve temi letošnje nagrade EESO za civilno družbo sta ustvarjanje boljše prihodnosti za mlade in pomoč žrtvam ukrajinske vojne.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je začel sprejemati prijave za nagrado za civilno družbo 2022, s katero bo nagradil inovativne in ustvarjalne projekte in pobude v dveh kategorijah: opolnomočenje mladih in pomoč Ukrajincem, prizadetih v grozotah vojne v njihovi državi.

Skupna vrednost nagrade je 60.000 EUR, ki bo razdeljena med največ šest nagrajencev – po tri na kategorijo. Slavnostna podelitev nagrade bo med plenarnim zasedanjem EESO 14. in 15. decembra 2022 v Bruslju.

Rok za oddajo prijav je 31. julij 2022 do 10.00.

Projekti morajo biti že izvedeni ali pa se še izvajati. Načrtovane pobude, ki se do 31. julija 2022 še ne bodo začele izvajati, bodo izločene.

Nagrada je namenjena vsem organizacijam civilne družbe, posameznikom in zasebnim podjetjem, ki izvajajo neprofitne pobude. Organizacije in podjetja morajo biti uradno registrirani v EU, posamezniki pa morajo biti državljani EU ali državljani tretjih držav, ki prebivajo v EU.

Vse pobude in projekti se morajo izvajati v EU, razen projektov v 2. kategoriji (evropska civilna družba za Ukrajino), ki se lahko izvajajo tudi v Ukrajini.

Podroben opis pogojev za sodelovanje in spletna prijavnica so na voljo na naši spletni strani.

Cilj te posebne nagrade EESO za civilno družbo je ozaveščanje o izjemnem prispevku civilne družbe k oblikovanju evropske identitete in državljanstva ter spodbujanju skupnih vrednot, ki krepijo evropsko povezovanje.

Nagrada, ki jo podeljujemo zdaj že trinajsto leto, se vsakič osredotoča na temo, ki je tisto leto posebej pomembna za EU.

1. KATEGORIJA: MLADI SO NAŠA PRIHODNOST, PA TUDI NAŠA SEDANJOST

Tema 1. kategorije je opolnomočenje mladih.

EESO želi v evropskem letu mladih poudariti izjemen pomen smiselnega sodelovanja mladih in mladinskih organizacij v postopkih odločanja, kar bo zagotovilo stabilnost in odpornost evropske demokracije.

EESO želi s podelitvijo nagrade v tej kategoriji poudariti prispevek mladih k oblikovanju prihodnosti Evrope in nujno potrebo po tem, da se jim da priložnost, da postanejo aktivni državljani in akterji pozitivnih sprememb v gospodarstvu in družbi. To je zdaj še toliko bolj pomembno, saj so bili mladi nesorazmerno prizadeti zaradi gospodarskih in družbenih posledic COVID-19.

EESO bo zato zmagovalce izbral med projekti, katerih cilj je skupaj z mladimi ustvariti boljšo prihodnost zanje v Evropi. Obravnavane morajo biti posebne potrebe mladih Evropejcev, projekti pa morajo prispevati k njihovemu opolnomočenju in sodelovanju v gospodarskem in družbenem življenju.

Zajemati morajo vsaj eno od naslednjih področij: zaposlovanje in dostop do trga dela, vključno s podjetništvom; izobraževanje in poklicno usposabljanje; zdravje in dobro počutje, zlasti po pandemiji COVID-19; sodelovanje v političnih procesih, med drugim na področjih podnebnih sprememb in novih tehnologij; opolnomočenje ranljivih skupin in krepitev zmogljivosti mladih multiplikatorjev.

2. KATEGORIJA: SKUPAJ ZA UKRAJINO

Tema 2. kategorije je evropska civilna družba za Ukrajino. Nagrada bo namenjena učinkovitim, inovativnim in ustvarjalnim pobudam, katerih cilj je pomagati ljudem, ki trpijo zaradi vojne.

Ena od sedanjih prednostnih nalog EESO je zaščita ljudi v Ukrajini. EESO vztraja, da morajo biti vsi begunci deležni ustrezne in pravočasne zaščite. Organizirana civilna družba je že pokazala, da je njena vloga v tem okviru ključnega pomena. V mnogih državah se je civilna družba mobilizirala čez noč in sodeluje z oblastmi za pomoč Ukrajincem, ki so bodisi ostali bodisi prebežali v drugo državo.

EESO izraža globoko sožalje vsem žrtvam agresije in obžaluje uničenje ukrajinskih mest in infrastrukture ter neverjetno trpljenje ljudi in okoljsko škodo, hkrati pa želi s to nagrado pohvaliti vse tiste, ki so dejavni na terenu in ki Ukrajincem vsakodnevno nudijo humanitarno pomoč in pomagajo beguncem ob prihodu in med njihovim vključevanjem v evropsko družbo.

Projekti, ki bodo prišli v poštev za nagrado, lahko zajemajo najrazličnejše teme, kot so zagotavljanje humanitarne pomoči, zatočišča ali nujne pomoči; zagotavljanje socialne, psihološke ali upravne podpore; pomoč ukrajinskim beguncem pri vključevanju v državo gostiteljico, na primer z jezikovnim usposabljanjem ali pomočjo pri iskanju zaposlitve; pomoč ranljivim osebam; boj proti dezinformacijam o vojni v Ukrajini.

Podrobnejši, a neizčrpen seznam možnih projektnih tem za obe kategoriji je na voljo na posebni spletni strani EESO.

NAGRADE ZA CIVILNO DRUŽBO V PREJŠNJIH LETIH

Nagrada je bila leta 2021 namenjena podnebnim projektom, ki so spodbujali pravični prehod. Leta 2020 je EESO nagrado za civilno družbo nadomestil z enkratno nagrado za solidarnost civilne družbe, ki je bila namenjena boju proti COVID-19. Med temami v preteklosti so bile enakost spolov in krepitev vloge žensk, evropske identitete in kulturna dediščina ter migracije.

Vljudno vas vabimo, da spodbudite organizacije civilne družbe v svoji državi k prijavi za nagrado EESO za civilno družbo 2022 in s tem pripomorete k priznanju dragocenih projektov.

Work organisation