Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

blíží se další plenární zasedání, na jehož nabitém programu jednání je velké množství stanovisek k řadě důležitých témat. Jedno z nich bych chtěl obzvlášť vyzdvihnout, a to je mládež. Zapojení mladých lidí do našich demokratických procesů není jen žádoucí, nýbrž naprosto nezbytné. Budoucnost Evropy je totiž jejich budoucností. Proto k mým hlavním politickým prioritám patří i přeměna EHSV ve skutečné fórum pro novou generaci, kde budou mladí lidé moci vyjadřovat své názory a kde – a to je ještě důležitější – se jim také dostane náležité odezvy. A právě tento týden budeme mít možnost diskutovat a rozhodnout o některých z prvních kroků na cestě k vytvoření tohoto fóra.

V prvé řadě rozhodneme o zřízení nové skupiny Mládež v EHSV. V souvislosti s Evropským rokem mládeže a vzhledem ke skvělým výsledkům, jichž EHSV již dosáhl, máme dobrý základ pro to, abychom v této iniciativě postoupili o krok dále. Nová skupina by se měla soustředit na pochopení různých problémů, s nimiž se v současné době mladí lidé potýkají, a na navrhování efektivních způsobů, jak je zapojit do práce EHSV. Bude se rovněž zabývat různými možnostmi souvisejícími se zřízením stálého orgánu pro mládež v rámci EHSV. Vytvořením této skupiny hodlám zajistit, že otázky týkající se mladých lidí budou řešeny komplexně a s maximálním nasazením, a především že budou soustavně patřit mezi priority EHSV.

Kromě toho se v nadcházejících týdnech začneme zabývat pilotním projektem, který bude zaměřen právě na to, jak do přípravy stanovisek EHSV začlenit ověřování dopadu předpisů EU na mladé lidi, abychom zaručili, že v našich stanoviscích tomuto požadavku dostojíme. To nám pomůže plně zohlednit jejich názory, potřeby a přání v rozhodnutích, která činíme, a posílit skutečně participativní a inkluzivní přístup k utváření politik EU.

Počítám proto s tím, že díky podpoře a angažovanosti našich členů se nám v nadcházejících dnech podaří tato rozhodnutí prosadit. Budeme tak moci mladým občanům EU dokázat, že měníme naše slova v činy, sliby ve skutečnost a EHSV v jejich fórum.

Oliver Röpke

předseda EHSV