Organizace občanské společnosti ze zemí EU-27 vyzývají k okamžitým opatřením v oblasti klimatu pod svým vlastním vedením

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Organizace občanské společnosti z celé Evropy vyzvaly na konferenci v Paříži k tomu, aby klimatická a energetická transformace probíhala spravedlivým a inkluzivním způsobem a zapojili se do ní občané, organizace občanské společnosti a především mladí lidé.

Za nezbytnou podmínku úspěchu považují tyto organizace dialog, spolupráci a koordinaci na všech úrovních, spolu s rozsáhlými investicemi do přípravy plánů pro stav nouze a do přizpůsobení změnám klimatu a energetické transformaci. Je třeba zvýšit udržitelné zdroje financování, které by měly podporu silně angažovaných veřejných orgánů, podnikatelské sféry, občanské společnosti a občanů. Stejně tak by se měla rozšířit dostupná energie z domácích obnovitelných zdrojů a účinná spotřeba.

Skupina Různorodá Evropa z EHSV uspořádala dne 2. března v Klimatické akademii konferenci v hybridním režimu na téma Změna klimatu a energetická transformace. Tato akce byla příležitostí k projednání mnohostranných a vzájemně provázaných aspektů tohoto tématu, včetně sociálního a geopolitického rozměru, úlohy reklamy, postojů občanů i místních, vnitrostátních a evropských opatření.  

Předseda skupiny Různorodá Evropa Séamus Boland při zahájení konference zdůraznil, že je nezbytně nutné okamžitě a účinně řešit klimatickou změnu a energetickou transformaci, zejména s ohledem na zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu věnovanou klimatické změně, která byla představena souběžně s konferencí. „Změna klimatu a transformace energetiky jsou naléhavou otázkou, která se dotýká nás všech. Stejně jako v otázce míru v ní jde o naši společnou budoucnost. Apeluje na naše hodnoty a lidskost. Z toho důvodu se jí musíme i v těchto těžkých časech zabývat,“ uvedl.

Séamus Boland vyzdvihl stěžejní úlohu občanské společnosti, která může stát v čele neutuchajících snah o zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně v komunitách a mezi občany. Poukázal na to, že...

Další informace: úplná tisková zpráva o konferenci skupiny Různorodá Evropa je k dispozici zde (pouze v angličtině): Organizace občanské společnosti ze zemí EU-27 vyzývají k okamžitým opatřením v oblasti klimatu pod svou záštitou | Evropský hospodářský a sociální výbor (europa.eu)

Prezentace všech řečníků a fotografie naleznete zde (pouze v angličtině): Změna klimatu a energetická transformace | Evropský hospodářský a sociální výbor (europa.eu)