U příležitosti Mezinárodního dne žen pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor plně virtuální výstavu Artivismus za genderovou rovnost.

Výstava představuje soubor 25 plakátů, které tematizují boj za genderovou rovnost a práva žen a odrážejí Agendu 2030 a cíle udržitelného rozvoje OSN, zejména cíl č. 5 týkající se rovnosti žen a mužů.

Výstava je organizována ve spolupráci s neziskovou sítí Women Engage for a Common Future, která usiluje o genderově spravedlivou a zdravou planetu pro všechny.

Výstavu a video z jejího živého zahájení můžete zhlédnout zde.

Na organizaci této kulturní akce se podílí rovněž smíšený výbor pro rovné příležitosti a rozmanitost (COPEC). (ck)