Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny organizuje w pełni wirtualną wystawę zatytułowaną Artivism for Gender Equality.

Na wystawie zaprezentowana zostanie seria 25 plakatów pokazujących codzienne wysiłki na rzecz zapewnienia równouprawnienia płci i praw kobiet i odzwierciedlających Agendę 2030 oraz cele zrównoważonego rozwoju ONZ, szczególnie cel 5 dotyczący równości płci.

Współorganizatorem wystawy jest Women Engage for a Common Future, nienastawiona na zysk sieć dążąca do uczynienia naszej planety sprawiedliwą pod względem płci i zdrową dla wszystkich.

Nie przegap szansy na zobaczenie wystawytutaj. Zapraszamy także do obejrzenia wideo transmitującego na żywo jej otwarcie!

To wydarzenie kulturalne jest współorganizowane z udziałem Komitetu ds. Równych Szans i Różnorodności (COPEC). (ck)