За да отбележи Международния ден на жената Европейският икономически и социален комитет организира напълно виртуална изложба на тема Артивизъм за равенство между половете.

Творбите в изложбата, състояща се от 25 плаката, изразяват борбата за равенство между половете и правата на жените и отразяват Програмата до 2030 г. и Целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално цел №5 за равенство между половете.

Изложбата е организирана съвместно с Women Engage for a Common Future, мрежа от организации с нестопанска цел, която работи за справедлива по отношение на пола и здравословна планета за всички.

Не пропускайте възможността да разгледате изложбата тук, както и видеото от нейното откриване на живо!

Тази културна дейност е организирана съвместно с COPEC (Съвместен комитет за равни възможности) (ck)