In het kader van Internationale Vrouwendag heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité een 100 % virtuele tentoonstelling Artivism for Gender Equality opgezet.

Op de tentoonstelling zijn 25 posters te bewonderen die de strijd voor gendergelijkheid en vrouwenrechten illustreren en tegelijkertijd aanknopen bij de Agenda 2030 en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN, met name doelstelling 5 inzake gendergelijkheid.

De tentoonstelling wordt gezamenlijk georganiseerd met “Women Engage for a Common Future”, een non-profitorganisatie die zich inzet voor een gendergelijke en gezonde planeet voor iedereen.

U kunt de digitale tentoonstelling hierbezichtigen, samen met een video van de live-inauguratie ervan!

Deze culturele activiteit wordt gezamenlijk georganiseerd met COPEC (Comité voor gelijke kansen en diversiteit) (ck)