Oficiální akce

This page is also available in

Oficiální akce jsou akce, které jsou zařazeny do kalendáře aktivit českého předsednictví a mají politickou, logistickou anebo finanční podporu českého předsednictví. Tyto akce se konají po celé České republice i v zahraničí. 


g3_avatar2022_400x400.jpg11/10/2022
Hledání nové podoby Moravskoslezského kraje v zájmu zajištění sociálně spravedlivé transformace
V rámci českého předsednictví Rady EU uspořádá dne 11. října 2022 skupina Organizace občanské společnosti jako jedna ze tří skupin Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v Ostravě konferenci na téma Hledání nové podoby Moravskoslezského kraje v zájmu zajištění sociálně spravedlivé transformace.

 


https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/images/gr2_en_avatar2020_1_1.png

11/10/2022
Mimořádná schůze skupiny Zaměstnanců EHSV
V rámci českého předsednictví se 11. října v Praze v hotelu Diplomat uskuteční mimořádné zasedání skupiny II.