Očekávání ohledně českého předsednictví

This page is also available in

Níže na této stránce se předsedkyně EHSV, místopředsedové, předsedové skupin a sekcí a čeští členové dělí o svá očekávání ohledně českého předsednictví.
Tituky k videím jsou k dispozici jak v českém tak i v anglickém jazyce.

  • Christa Schweng (AT) - Předsedkyně EHSV


  • Cillian Lohan (IE) - Místopředseda pro komunikaci


  • Giulia Barbucci (IT) - Místopředsedkyně pro rozpočet


  • Séamus Boland (IE) - Předseda skupiny Organizace občanské společnosti


  • Oliver Röpke (AT) - Předseda skupiny Zaměstnanci


  • Stefano Mallia (MT) - Předseda skupiny Zaměstnavatelé


  • Alena Mastantuono(CZ) - člen EHSV