Další aktivity

This page is also available in

Uvedené aktivity jsou buď akce pořádané Výborem, na kterých se podílí jeden nebo více zástupců českého předsednictví, akce pořádané českým předsednictvím, na které byl pozván člen Výboru, nebo aktivity členů EHSV s vazbou na probíhající české předsednictví.


24/10/2022

Konference o energetické chudobě

České předsednictví využije stanovisko EHSV Sociální dialog v rámci zelené transformace (NAT/864) jako podklad pro konferenci o energetické chudobě.
Dokumenty


13/10/2022

Zasedání sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba v Praze

V rámci českého předsednictví se 13. října v Praze uskuteční zasedání sekce EHSV pro jednotný trh, výrobu a spotřebu (INT).


11-12/10/2022

Sociální, ekonomické a environmentální dopady regionální transformace - Mimořádná schůze skupiny Organizace občanské společnosti EHSV

V rámci českého předsednictví se 11.-12. října v Ostravě uskuteční mimořádné zasedání skupiny III.


10/10/2022

Konec uhelné éry – transformovat ekonomiku z černé na zelenou?

Moravskoslezský kraj coby laboratoř

Cílem konference na téma „Konec uhelné éry – transformovat ekonomiku z černé na zelenou? Moravskoslezský kraj coby laboratoř“, kterou dne 10. října 2022 v rámci českého předsednictví Rady EU uspořádala skupina EHSV Zaměstnavatelé, bylo určit konkrétní řešení, jak Evropě postupně zajistit budoucnost bez uhlí, a s pomocí řady významných řečníků zastupujících podniky, celostátní a regionální orgány a orgány a instituce EU dospět ke konkrétním poučením a identifikovat osvědčené postupy.


30/09/2022

Fair minimum wages for all - 2022

The Workers' Group organised an extraordinary meeting to discuss ways to ensure that the new EU legislation on minimum wages works as a strong instrument to safeguard workers' rights. Several panels were held to cover the various aspects of the new directive and its implementation, as well as the way ahead.


22/07/2022

Druhé setkání studijní skupiny ECO a workshop v Praze

Sekce pro hospodářskou a měnovou unii a hospodářskou a sociální soudržnost (ECO) pořádá 22. července v Praze zasedání studijní skupiny v souvislosti se stanoviskem, o jehož vypracování požádalo české předsednictví: Tematická partnerství v rámci Lublaňské dohody (ECO/588). Tohoto jednání se zúčastní Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj.


14/07/2022

Zdravá planeta pro zdravé lidi

EHSV pořádá online akci v rámci Politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji (HLPF), jehož letošním tématem je "Zotavení se z koronavirové nákazy (COVID-19) a pokrok v plném provádění Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj". Akci zahájí Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí ČR.


27/06/2022

Lucie Studničná se zúčastnila konference na téma České předsednictví 2022: priority a očekávání

Lucie Studničná, česká členka EHSV a vedoucí mezinárodního oddělení ČMKOS, se zúčastnila panelové diskuze na téma "Evropa jako úkol". Tato diskuze se zaměřovala na otázky: Věnovala vláda dostatečný čas a prostor přípravě na České předsednictví v Radě Evropské unie? Jaké jsou ambice a čeho konkrétního by mělo Česko v čele Rady EU dosáhnout? Jak hodnotí nastavené priority významné osobnosti spojené s českou evropskou politikou a předsednictvím Rady EU v roce 2009? Konference se uskutečnila 27. června v Praze v Evropském domě. Akce byla organizována Spolkem pro evropskou politiku ve spolupráci s portálem EURACTIV.cz a Zastoupením Evropské komise v ČR. .


02/06/2022

Zasedání ECO sekce

Sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO) pozvala na své zasedání Jiřího Palána, vedoucího oddělení "Rada Ecofin, hospodářská a měnová unie, finanční perspektiva" Stálého zastoupení ČR při EU, aby představil priority nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU v oblastech politik ECO sekce.