10:00 - Zahájení

 • Séamus Boland, předseda skupiny Organizace občanské společnosti v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV)
 • Christa Schweng, předsedkyně EHSV
 • Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí České republiky
 • Tomáš Macura, primátor města Ostrava
 • Petr Koudela, jednatel společnosti Moravian-Silesian Tourism, Od problému k příležitosti: místní perspektiva

11:00 - Část I – Region procházející transformací na nízkouhlíkové hospodářství

Moderátorka: Jarmila Dubravská, členka skupiny Organizace občanské společnosti v EHSV

 • Ondřej Slach, PhD., Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Analýza a posouzení změn hospodářských struktur v regionu z pohledu evoluční ekonomické geografie
 • Jiří Krist, předseda Krajské sítě Moravskoslezského kraje a MAS Opavsko, Iniciativa LEADER a energetická a hospodářská transformace regionu
 • Jiří Stodůlka, CEO, spoluzakladatel Farmy Bezdínek, Největší skleník v České republice zabývající se pěstováním rajčat, který jako první získal certifikaci Bez pesticidů
 • Roman Haken, Broadband Competence Office – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dostupnost vysokorychlostního internetu na daném území
 • prostor pro otázky a odpovědi

12:30 - Oběd

14:00 - Část II – Sociální důsledky regionální transformace

Moderátor: Roman Haken, delegát CCMI v EHSV a bývalý člen skupiny Organizace občanské společnosti v EHSV

 • Iva Kuchyňková, manažerka pro advokační činnost – oblast sociální, Charita Česká republika
 • Soňa Kalenda, PhD., Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita, Výzvy v oblasti sociální práce při řešení regionální transformace
 • Eva Arnošt, Skrojek, z.s., Skotnice, Utváření občanské společnosti v malé obci – příklad osvědčeného postupu
 • Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie, bývalý předseda vlády České republiky a bývalý evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, Sociální rozměr regionální transformace
 • prostor pro otázky a odpovědi

15:30–15:45 - Závěrečné slovo

 • Séamus Boland, předseda skupiny Organizace občanské společnosti v EHSV
 • Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a člen skupiny Organizace občanské společnosti v EHSV