RePowerEU Plan

EESC opinion: RePowerEU Plan

PRACTICAL INFORMATION

 • Administrator: Layla REITER, Assistant: Virginie ANDRÉ 

ОСНОВНИ АСПЕКТИ:

ЕИСК:

 • счита, че планът REPowerEU на Европейската комисия е стъпка в правилната посока за постигане на независимост на ЕС от руските доставки на газ и нефт;
 • посочва, че много от проблемите, които трябва да бъдат решени сега, биха могли да бъдат избегнати или поне ограничени, ако зависимостта от вноса на енергия беше намалена — както предлагаше Комисията през последните години;
 • обръща внимание на риска, в случай че не бъдат намерени подходящи решения, комбинираните икономически и социални последици от настоящата криза да окажат натиск върху демократичната система;
 • подкрепя прилагането на незабавни мерки за намиране на решение на най-неотложните въпроси, по-специално за гарантиране на сигурност на доставките на възможно най-изгодна цена както за потребителите, така и за промишлеността, които са засегнати от настоящите драматични увеличения на цените;
 • предупреждава обаче, че извънредните мерки на плана REPowerEU не трябва да водят до нови зависимости и не бива да вредят на усилията за постигане на неутралност по отношение на климата във възможно най-кратък срок;
 • призовава Комисията, преди да сключва партньорства с недемократични или политически нестабилни държави, да разработи геополитическа стратегия за внос на енергия, като отчита и спешните ситуации, свързани с енергията и климата;
 • отбелязва, че неотложният характер на ситуацията с доставките изисква гъвкавост по отношение на временното използване на изкопаеми и нисковъглеродни горива, въглища и ядрена енергия и че статутът на ядрената енергия е от национална компетентност;

 

 • поради това подкрепя:
  • предложението за повишаване на целта за енергийна ефективност от 9 % на 14 % до 2030 г.;
  • увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на ЕС и застава категорично зад искането на Комисията за включване на предложения в плана REPowerEU дял от 45 % в пакета „Подготвени за цел 55“;
  • предложенията относно бързите процедури за издаване на разрешения за проекти в областта на възобновяемите енергийни източници и определянето на така наречените „предпочитани зони“ за такива проекти;

 

 • обръща внимание на:
  • необходимостта от огромни инвестиции за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на ЕС;
  • необходимостта от значителни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност;
  • потенциала на потреблението на собствена електроенергия, общностите за енергия от възобновяеми източници и споделянето на енергия;
  • значението на националните модели на поведение и традициите, които влияят върху решенията, свързани с устойчивите енергийни миксове.