Награди на ЕИСК за биологично производство — издание за 2022 г.

Победителите са...:

  1. МСП: Goodvenience, Турингия, Германия
    Занаятчийско биологично производство на бульони, супи, сосове, подправки и масла.
  2. Търговец на дребно на храни: La ferme à l'Arbre de Liège, Лиеж, Белгия.
    Малък супермаркет, разположен в стопанство, продаващ биологични продукти като месо и брашно, произведени не само в самото стопанство, но и от производители на биологични продукти в целия регион (къси вериги на доставки) от 1978 г. насам.
  3. Ресторант: Lilla Bjers, остров Йотланд, Швеция
    Биологично стопанство и ресторант, които работят в рамките на концепцията „от семето до чинията“.

YouTube ...

Podcast ...