Reference number
19/2024

With democracy around the world in decline, the proliferation of disinformation and mounting dissatisfaction amid rising inflation and the threat of war, much is at stake in the vote for the new European Parliament.

Vindkraftspaketet

Document Type
AC

Likvärdighet avseende utsäde producerat i Moldavien och Ukraina

Document Type
AC

Ett EuroHPC-initiativ

Document Type
AC

Kemikalier - ett ämne, en bedömning

Document Type
AC

EESK vill rikta ny uppmärksamhet mot det civila samhällets insatser för att begränsa den tysta epidemin av psykisk ohälsa i EU och har därför publicerat en broschyr med information om ett antal organisationer som ansökt om priset till det civila samhället på temat psykisk hälsa. Här kan du läsa broschyren.

EESK vill rikta ny uppmärksamhet mot det civila samhällets insatser för att begränsa den tysta epidemin av psykisk ohälsa i EU och har därför publicerat en broschyr med information om ett antal organisationer som ansökt om priset till det civila samhället på temat psykisk hälsa. Här kan du l&a...Läs mer

EESK vill rikta ny uppmärksamhet mot det civila samhällets insatser för att begränsa den tysta epidemin av psykisk ohälsa i EU och har därför publicerat en broschyr med information om ett antal organisationer som ansökt om priset till det civila samhället på temat psykisk hälsa. Här kan du läsa broschyren.

Läs mindre

Den 4–7 mars stod EESK värd för evenemanget ”Det civila samhällets vecka” för första gången någonsin. I evenemanget deltog över 800 företrädare för ungdomsgrupper och det civila samhällets organisationer för att diskutera det kommande parlamentsvalet och EU:s framtid. Slutsatserna kommer att tas med i en EESK-resolution i juli. Denna resolution kommer att redogöra för vad det civila samhället förväntar sig av Europaparlamentets och kommissionens tillträdande ledarskap.

Den 4–7 mars stod EESK värd för evenemanget ”Det civila samhällets vecka” för första gången någonsin. I evenemanget deltog över 800 företrädare för ungdomsgrupper och det civila samhällets organisationer för att diskutera det kommande parlamentsvalet och EU:s framtid. Slutsatserna kommer att tas med i en EESK-resolution i juli. Denna resolution kommer att redogöra för vad det civila samhälle...Läs mer

Den 4–7 mars stod EESK värd för evenemanget ”Det civila samhällets vecka” för första gången någonsin. I evenemanget deltog över 800 företrädare för ungdomsgrupper och det civila samhällets organisationer för att diskutera det kommande parlamentsvalet och EU:s framtid. Slutsatserna kommer att tas med i en EESK-resolution i juli. Denna resolution kommer att redogöra för vad det civila samhället förväntar sig av Europaparlamentets och kommissionens tillträdande ledarskap.

Med sina fem viktiga initiativ – bland annat det civila samhällets dagar, Europeiska medborgarinitiativets dag, ”Ditt Europa, din mening”, priset till det civila samhället och journalistseminariet – är avsikten med det civila samhällets vecka att

 • ge medborgarna större makt och möjlighet att samarbeta med EU och utöva sina demokratiska rättigheter,
 • identifiera och ta itu med hot mot demokratiska värden, såsom desinformation och väljarapati,
 • samla in rekommendationer från det civila samhället som kan påverka framtida EU-planer.

En första inblick i budskapen från det civila samhällets organisationer till de tillträdande EU-ledarna visar att de framför allt handlar om behovet av lyhörd styrning, inkluderande strategier och en hållbar framtid för alla européer.

Bekämpning av felaktig information

Inför valet till Europaparlamentet uttryckte ungdomsföreträdare och journalister oro över den ohämmade spridningen av felaktig information och den allt djupare polariseringen på nätet. De framhöll även behovet av tydliga rättsliga ramar. Det civila samhället efterlyser samarbete mellan regeringar, skolor och IT-företag för att främja digital kompetens för att på så sätt skapa en kunskapsrik och inkluderande onlinemiljö.

En ekonomi till gagn för människan och miljön

Det civila samhället uppmanar till en övergång från tillväxtcentrerade modeller till holistiska strategier som prioriterar välbefinnande, välstånd och miljöbegränsningar. I linje med detta förespråkade ungdomsorganisationer ett direktiv om företagens hållbarhet och föreslog särskilda skatter på miljöskadliga varor.

Deltagarna betonade också EU:s roll i den digitala omställningen och efterlyste etiskt AI-ledarskap och medborgarutbildning. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa ansvarsfull ekonomisk tillväxt och ge medborgarna större makt och möjlighet att navigera i ett föränderligt tekniskt landskap.

Större makt åt ungdomar

Inom det civila samhället betonades det att ungdomar måste ges makt och möjlighet att forma EU:s framtid. Det förespråkades ett ”ungdomstest” på all EU-politik för att bedöma politikens inverkan på yngre generationer. I synnerhet föreslog ungdomsgrupper att det införs ungdomskvoter i valen till Europaparlamentet för att öka ungdomsrepresentationen.

Att stärka demokratin

Deltagarna efterlyste ett mer resilient och inkluderande demokratiskt utövande med strukturerad civil dialog på alla förvaltningsnivåer. Denna dialog, kopplad till kapacitetsuppbyggnad, syftar till att stärka det civila samhället i EU:s kandidatländer och främja en säker och gynnsam miljö för ett handlingskraftigt civilsamhälle i Europa.

Att hitta okonventionella lösningar

Under veckan avslöjades det europeiska medborgarinitiativets styrkor och svagheter. Framgångarna uppskattades, men det råder även frustration på grund av bristande reaktionsförmåga från EU-institutionernas sida. Medborgarinitiativet bör leda till konkreta svar, främja starkare partnerskap och ge medborgarna makt och möjlighet att delta genom utbyte av bästa praxis.

En blick framåt

Dessa rekommendationer kommer att ligga till grund för en kommande EESK-resolution om det civila samhällets förväntningar inför Europaparlamentets och kommissionens nästa mandatperiod. (gb)

Läs mindre

 

 • Det civila samhällets vecka: Det civila samhället sätter dagordningen för de tillträdande EU-ledarna
 • Den irländska organisationen ”Third Age Foundation” tilldelas EESK:s pris till det civila samhället på temat psykisk hälsa
 • Christian Moos: Paketet för försvar av demokratin: Kommissionen bör dra tillbaka direktivet
 • Bruno Kaufmann: Därför är det europeiska medborgarinitiativet mycket viktigare än vad vi kanske tror
 • Det civila samhällets vecka: Det civila samhället sätter dagordningen för de tillträdande EU-ledarna
 • Den irländska organisationen ”Third Age Foundation” tilldelas EESK:s pris till det civila samhället på temat psykisk hälsa
 • Christian Moos: Paketet för försvar av demokratin: Kommissionen bör dra tillbaka direktivet
 • Bruno Kaufmann: Därför är det europeiska medborgarinitiative...Läs mer
 • Det civila samhällets vecka: Det civila samhället sätter dagordningen för de tillträdande EU-ledarna
 • Den irländska organisationen ”Third Age Foundation” tilldelas EESK:s pris till det civila samhället på temat psykisk hälsa
 • Christian Moos: Paketet för försvar av demokratin: Kommissionen bör dra tillbaka direktivet
 • Bruno Kaufmann: Därför är det europeiska medborgarinitiativet mycket viktigare än vad vi kanske tror
Läs mindre

I vår nya kolumn ”Jag tänker rösta. Tänker du?” förklarar våra gästskribenter fram till juni 2024 hur och varför man bör rösta i valet till Europaparlamentet. Vår gäst i dag är grekiska studenten Konstantina Manoli, 19. Hon deltog i årets Ditt Europa, din mening.

I vår nya kolumn ”Jag tänker rösta. Tänker du?” förklarar våra gästskribenter fram till juni 2024 hur och varför man bör rösta i valet till Europaparlamentet. Vår gäst i dag är grekiska studenten Konstantina Manoli, 19. Hon deltog i årets Ditt Europa, din mening. 

EESK:s flaggskeppsevenemang för ungdomar hölls för första gången under det civila samh...Läs mer

I vår nya kolumn ”Jag tänker rösta. Tänker du?” förklarar våra gästskribenter fram till juni 2024 hur och varför man bör rösta i valet till Europaparlamentet. Vår gäst i dag är grekiska studenten Konstantina Manoli, 19. Hon deltog i årets Ditt Europa, din mening. 

EESK:s flaggskeppsevenemang för ungdomar hölls för första gången under det civila samhällets vecka. Under detta evenemang samlades över 100 ungdomar från hela EU, kandidatländerna och Storbritannien för att diskutera demokratin och Europas framtid.

Konstantina Manoli studerar främmande språk, översättning och tolkning vid Joniska universitetet i Grekland. Hon är en entusiastisk språkvetare med särskilt intresse för politiska diskussioner och globala frågor.

Läs mindre

Bästa läsare!

I detta nummer vill jag rikta uppmärksamhet mot veckan för det civila samhället, det flaggskeppsevenemang som EESK anordnade och stod värd för i början av mars.

Bästa läsare!

I detta nummer vill jag rikta uppmärksamhet mot veckan för det civila samhället, det flaggskeppsevenemang som EESK anordnade och stod värd för i början av mars.

Med mindre än 100 dagar kvar till valet till Europaparlamentet gav det civila samhällets vecka EESK en unik möjlighet att sammanföra människor från alla samhällsskikt för att diskutera vad som är viktigt för de...Läs mer

Bästa läsare!

I detta nummer vill jag rikta uppmärksamhet mot veckan för det civila samhället, det flaggskeppsevenemang som EESK anordnade och stod värd för i början av mars.

Med mindre än 100 dagar kvar till valet till Europaparlamentet gav det civila samhällets vecka EESK en unik möjlighet att sammanföra människor från alla samhällsskikt för att diskutera vad som är viktigt för dem och hur den europeiska framtiden ska se ut. Över 800 företrädare för organisationer i det civila samhället och ungdomsgrupper utbytte under veckan tankar om sina respektive huvudbudskap till och förväntningar på de kommande EU-ledarna. Den hälsning som jag vill föra fram är otvetydig, nämligen att allmänheten vill se mer demokrati och större deltagande av unga, färre falska nyheter och en ekonomi som fungerar för alla. Det civila samhället är våra demokratiers veritabla väktare och Europa kan inte tillåta sig att ignorera dess stämma.

Insikterna från veckan för det civila samhället kommer att ligga till grund för EESK:s resolution om valet till Europaparlamentet. Du kan ta del av tidiga synpunkter från veckan för det civila samhället på EESK:s webbplats.

I våra förberedelser inför valet ingår också att stärka förbindelserna med Europaparlamentet. Den 27 februari undertecknade jag ett samförståndsavtal med Europaparlamentets talman Roberta Metsola för att fördjupa samarbetet mellan de två institutionerna med målet att främja valet till Europaparlamentet, öka valdeltagandet – särskilt bland soffliggare och förstagångsväljare – och bekämpa informationsmanipulering. EESK kommer till fullo att använda sig av sitt omfattande nätverk, som sträcker sig över hela EU och företräder arbetsgivare, arbetstagare och organisationer i det civila samhället, så att de kan spela sin roll fullt ut. Avtalet är ett avgörande steg mot att samla kraft inför valet till Europaparlamentet 2024.

Vid EESK strävar vi efter att stärka det civila samhällets organisationer, inte bara i EU utan även på annat håll i världen. I februari lanserade vi officiellt vårt initiativ för kandidatlandsledamöter, vilket utgör en historisk milstolpe för EESK. Initiativet att involvera företrädare för kandidatländerna i EESK:s arbete välkomnades varmt av kommissionens vice ordförande Věra Jourová, Montenegros premiärminister Milojko Spajić och Albaniens premiärminister Edi Rama, som deltog i lanseringen. Sammanlagt 131 kandidatlandsledamöter valdes ut för att ingå i en pool av sakkunniga från det civila samhället med målet att delta i kommitténs arbete under de närmaste månaderna. Vårt gemensamma syfte är att alla kandidatländer successivt ska närma sig EU och bli alltmer integrerade med EU i takt med att förhandlingarna fortskrider.

Ett dynamiskt civilt samhälle och en stark social dialog är oumbärliga inslag i välfungerande demokratier. Att välkomna kandidatländerna är ett positivt och logiskt steg framåt för demokratin i Europa.

Oliver Röpke

EESK:s ordförande

Läs mindre