Ūdensapgādes ziņā noturīgu sabiedrību veicinoša rūpniecība un tehnoloģijas

Document Type
AS

Eiropas aizsardzības industriālā stratēģija

Document Type
AS

Dronu nozare: gadījuma analīze saistībā ar stratēģisko autonomiju

Document Type
AS

Eiropas Aizsardzības industrijas programma

Document Type
AS

Jauns izaugsmes plāns un mehānisms Rietumbalkāniem

Document Type
AS

ES un Apvienotās Karalistes jauniešu iesaiste

Document Type
AS

ES un Apvienotās Karalistes jauniešu iesaiste

Document Type
AC

Saskaņoti upju informācijas pakalpojumi ES noteikumu pārskatīšana

Document Type
AS

Saskaņoti upju informācijas pakalpojumi- ES noteikumu pārskatīšana

Document Type
AC

Demokrātijas aizsardzība pret dezinformāciju

Document Type
AS