En ny skildring av Europa – EESK:s resolution om konferensen om Europas framtid

Vid sin plenarsession i april antog EESK en resolution om konferensen om Europas framtid, i vilken kommittén efterlyser ”en ny skildring av Europa, som bygger på verkligheten i det dagliga livet” för att återknyta kontakten med EU-medborgarna och föra en dialog med dem. För att nå dit måste det organiserade civila samhället involveras och ges en framträdande roll.

Resolutionen ”En ny skildring av Europa” omfattar en rad rekommendationer för att på bästa sätt ta vara på de möjligheter som erbjuds av den kommande konferensen för Europas framtid med målet att utforma en framtid för EU med mer välstånd, hållbarhet och jämlikhet. EESK:s ordförande Christa Schweng underströk vikten av att uppnå konkreta resultat och sade: ”Konferensen måste göra konkreta och mätbara framsteg och inte bara bestå av diskussioner som inte är bindande. Med andra ord bör idéer som lyfts fram under konferensens evenemang utmynna i konkreta rekommendationer för EU-åtgärder.”

Christa Schweng återknöt även till att medborgarna återigen behöver blir delaktiga i EU: ”Framtidens Europa behöver också en ny, positiv skildring. Vi måste visa och påminna alla om att Europa är en fantastisk plats att bo och trivas på. Dessutom kan det organiserade civila samhällets röst inte kringgås – om vi verkligen vill föra det europeiska projektet tillbaka till medborgarna bör det civila samhället sitta i förarsätet.”

Bland andra aspekter understryks i resolutionen behovet av ”en rättvis och hållbar återhämtning från covid-19-krisen som banar väg för ett mer inkluderande samhälle och bygger upp långsiktig konkurrenskraft.” I texten framhålls också att den dubbla gröna och digitala omställningen ”är av yttersta vikt” och att EU bör utnyttja den möjlighet som konferensen om Europas framtid erbjuder för att modernisera och omvandla sina industrisektorer och deras leveranskedjor så att de förblir konkurrenskraftiga i en värld med lägre utsläpp.

Sammanfattningsvis bör konferensen om Europas framtid bli ett verktyg för att åstadkomma varaktiga förändringar i EU, inklusive ett ökat och mer meningsfullt deltagande av medborgarna och det organiserade civila samhället i det europeiska offentliga rummet. (dgf)