Dagen före årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina antog EESK en resolution där man efterlyser en snabb EU-anslutning för Ukraina, med vederbörlig hänsyn till utvidgningsprinciperna. EESK stöder inrättandet av en särskild internationell tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina, och betonar att det civila samhället måste fortsätta att stödja Ukraina så länge det finns ett behov av detta.

EESK antog sin tredje resolution om Ukraina, med titeln Ukraina: Ett år efter den ryska invasionen – det europeiska civila samhällets perspektiv, vid sin plenarsession i februari. Resolutionen antogs under en debatt om krigets inverkan på människorna i Ukraina och EU, med deltagande av Oleksandra Matvijtjuk, chef för Ukrainas centrum för medborgerliga friheter och mottagare av Nobels fredspris 2022, och Lora Pappa, ordförande för den grekiska icke-statliga organisationen METAdrasi – Action for Migration and Development.

I sin resolution förespråkar EESK att Ukraina ska bli medlem av Europeiska unionen. ”Vi efterlyser en snabb EU-anslutningsprocess för Ukraina med vederbörlig hänsyn till utvidgningsprinciperna. Det ukrainska civila samhället och det ukrainska folket har fortfarande högsta prioritet för EESK”, förklarade EESK:s ordförande Christa Schweng.

I resolutionen uppmanar man till att det ska inrättas en särskild internationell tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina. I ett känslofyllt tal redogjorde Oleksandra Matvijtjuk för det exempellösa antal krigsbrott som de ryska trupperna har begått: ”Det är dags att omsätta ord i handling och inleda rättsliga förfaranden eftersom en varaktig fred är omöjlig utan rättvisa”.

Seamus Boland, ordförande för Gruppen för civilsamhällesorganisationer, förklarade: ”Vi stöder även uppmaningen om att inrätta en särskild internationell tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina”.

Under det år som förflutit sedan invasionen har det civila samhällets organisationer gett stöd till 8 miljoner flyktingar och 6 miljoner internflyktingar. ”Tröttheten börjar dock gå att skönja”, beklagade Lora Pappa.

Oliver Röpke, ordförande för Arbetstagargruppen, framhöll: ”Det ukrainska civila samhället ska inte känna sig som en gäst här, utan känna sig som hemma”, och Stefano Mallia, ordförande för Arbetsgivargruppen, tillade: ”Det civila samhället är berett att göra allt som krävs, och så länge som det krävs, för att stödja Ukraina på vägen mot återhämtningen”. (mt)