Vain päivää ennen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuosipäivää ETSK antoi päätöslauselman, jossa se peräänkuuluttaa Ukrainan nopeaa liittymistä EU:hun niin, että laajentumista koskevat periaatteet otetaan asianmukaisesti huomioon. ETSK kannattaa Ukrainaan kohdistuvia hyökkäysrikoksia käsittelevän kansainvälisen erityistuomioistuimen perustamista ja korostaa, että kansalaisyhteiskunnan on jatkettava Ukrainan tukemista niin kauan kuin se on tarpeen.

ETSK antoi helmikuun täysistunnossaan kolmannen Ukrainaa käsittelevän päätöslauselmansa aiheesta Ukraina: Vuosi Venäjän hyökkäyksen jälkeen – Euroopan kansalaisyhteiskunnan näkökulma. Päätöslauselma hyväksyttiin Ukrainan kansalaisvapauksien keskuksen johtajan ja vuoden 2022 Nobelin rauhanpalkinnon saajan Oleksandra Matvijtšukin sekä kreikkalaisen kansalaisjärjestön METAdrasi – Action for Migration Development puheenjohtajan Lora Pappan kanssa sodan vaikutuksesta Ukrainan ja EU:n väestöön käydyn keskustelun yhteydessä.

Päätöslauselmassaan ETSK kannattaa Ukrainan liittymistä Euroopan unioniin. ”Peräänkuulutamme nopeaa Ukrainan EU-liittymisprosessia niin, että laajentumista koskevat periaatteet otetaan asianmukaisesti huomioon. Ukrainan kansalaisyhteiskunta ja Ukrainan kansa ovat edelleen ETSK:n tärkein painopiste”, sanoi ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng.

Päätöslauselmassa kehotetaan perustamaan Ukrainaan kohdistuvia hyökkäysrikoksia käsittelevä kansainvälinen erityistuomioistuin. Oleksandra Matvijtšuk kertoi tunteikkaassa puheessaan Venäjän joukkojen tekemien sotarikosten ennennäkemättömästä määrästä: ”On aika muuttaa sanat päätöksiksi ja käynnistää oikeusmenettelyjä, sillä kestävä rauha ilman oikeudenmukaisuutta ei ole mahdollinen.”

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmän puheenjohtaja Séamus Boland sanoi, että ”kannatamme myös kehotusta perustaa Ukrainaan kohdistuvia hyökkäysrikoksia käsittelevä kansainvälinen erityistuomioistuin”.

Vuosi hyökkäyksen alkamisesta kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ovat antaneet tukeaan kahdeksalle miljoonalle pakolaiselle ja kuudelle miljoonalle maan sisäiselle pakolaiselle. Lora Pappa piti kuitenkin valitettavana sitä, että ”väsymyksen merkkejä on alkanut näkyä”.

Työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke totesi, että ”täällä komiteassa Ukrainan kansalaisyhteiskunnan ei enää pitäisi tuntea olevansa vieraana vaan kuin kotonaan”, ja vastaavasti työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Stefano Mallia lisäsi, että ”kansalaisyhteiskunta on valmis tekemään kaiken tarvittavan niin kauan kuin se on tarpeen Ukrainan tukemiseksi elpymisen tiellä”. (mt)