Tillgängliga språk:

Kära läsare!

Ungdomar spelar en viktig roll i utformningen av framtidens samhälle. Deras energi, entusiasm och uppfriskande perspektiv är ovärderliga när det handlar om att ta itu med vår tids komplexa utmaningar, särskilt hanteringen av klimatförändringarna. Vi är skyldiga ungdomsrörelsen ett stort tack för dess engagemang, hårda arbete och välformulerade och mycket välunderbyggda inlägg i dessa frågor.

Kommande evenemang

Rakt på sak

I denna kolumn delar EESK-ledamöterna med sig av sina åsikter om aktuella frågor som står högt upp på EU:s dagordning. Denna gång förklarar EESK-ledamoten Rudolf Kolbe hur man genom att använda trä som byggmaterial kan bidra till att minska byggindustrins koldioxidutsläpp. Kolbe är föredragande för ett yttrande om denna fråga som utarbetats av EESK på begäran av det svenska EU-ordförandeskapet. Yttrandet ska diskuteras vid EESK:s plenarsession i mars.

Trä kan ge oss byggnader i harmoni med både våra principer och vår levnadsstandard

Av Rudolf Kolbe

Byggbranschen har stor inverkan på koldioxidutsläppen både inom Europeiska unionen och globalt. Det är mycket viktigt att minska koldioxidutsläppen. Genom att främja trä som byggmaterial kan vi lyckas med detta och samtidigt driva på omställningen till en grön ekonomi.

”En fråga till ..."

En fråga till ...

I vår marsupplaga har vi bett EESK-ledamoten Nicoletta Merlo att besvara en fråga som är central i hennes nya yttrande ”Ungdomarnas roll i den gröna omställningen”. Yttrandet kommer att antas vid EESK:s plenarsession i mars.

Nicoletta Merlo: ”Lyssna på ungdomarna”

EESK info: Vilken roll bör ungdomar spela i den gröna omställningen?

Nicoletta Merlo: Ungdomar kan och måste spela en avgörande roll i den gröna omställningen av minst två skäl. Först och främst är det bra att komma ihåg att de beslut om klimatförändringar och miljöfrågor som politiker fattar i dag framför allt kommer att påverka ungdomar och kommande generationer, som därför har rätt att framföra sina åsikter.

Gissa vem som är vår gäst...

Vår hemliga gäst

I kolumnen ”Vår hemliga gäst” bjuder vi in framträdande personer verksamma inom vetenskap, journalistik och kultur. Månadens gäst är den amerikanska filmregissören, producenten och cineasten Evgeny Afineevsky, som har gjort dokumentärer om krigen i Ukraina och Syrien.

Eugene Afineevsky: ”Var och en av oss är en vattendroppe, tillsammans är vi ett hav”

EESK info: Du började arbeta med Ukraina för några år sedan med den Oscarsnominerade filmen ”Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom” och nu är du tillbaka med en ny film ”Freedom on Fire: Ukraine’s fight for freedom”. Är detta del två av den berättelsen?

Eugene Afineevsky: "Winter on Fire" var en kampanj för fred. I februari 2022 kände jag som filmskapare ett starkt behov av att gå tillbaka till den berättelsen och visa hur den hänger samman med dagens krig. Så jag skulle inte säga att ”Freedom on Fire” är en uppföljning. Tanken med filmen är snarare att koppla samman allt som skett från händelserna på Självständighetstorget till där vi är nu. Du förstår, det här kriget har pågått i åtta år. Det är en kamp för värdighet, för frihet och för mänskliga rättigheter.

EESK-nyheter

Dags för en blå EU-giv: EESK inleder sitt arbete på vattenområdet

Eftersom vattenbrist och vattenföroreningar fortsätter att utgöra globala utmaningar framstår EU:s nuvarande politiska ram som otillräcklig. Olika tänkbara lösningar på detta diskuterades av högt uppsatta vattenexperter vid ett EESK-sammanträde den 27 februari. Denna hearing markerade starten på EESK:s arbete på vattenområdet. 

Svjatlana Tsichanouskaja hos EESK: ”Belarus får inte bli Putins tröstpris”

Svjatlana Tsichanouskaja, ledare för den demokratiska oppositionen i Belarus, uppmanade vid EESK:s plenarsession i februari EU-institutionerna att stödja det belarusiska folket i dess kamp mot den auktoritära regimen. Belarus förtjänar att ingå i den europeiska familjen, sade hon, och detta kan endast bli möjligt med aktivt stöd från samtliga EU-institutioner. 

Stödet till det civila samhället i Ukraina måste fortsätta ”så länge som det krävs”

Dagen före årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina antog EESK en resolution där man efterlyser en snabb EU-anslutning för Ukraina, med vederbörlig hänsyn till utvidgningsprinciperna. EESK stöder inrättandet av en särskild internationell tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina, och betonar att det civila samhället måste fortsätta att stödja Ukraina så länge det finns ett behov av detta.

Allt svårare för de europeiska företagen att hitta kvalificerad arbetskraft

Vid sin plenarsession den 22 februari höll EESK en debatt där man slog larm om att det blir allt svårare för företagen att hitta kvalificerad arbetskraft. Det brådskande behovet av en heltäckande kompetensstrategi på alla nivåer framhölls. 

Korttidsuthyrning av boende: EU-lagstiftningen bör bidra till att begränsa inverkan på lokalsamhällena och de lokala företagen

I ett yttrande från februari betonar EESK att nationella och lokala myndigheter bör uppmanas att genomföra konsekvensbedömningar för att undersöka hur korttidsuthyrning av boende via onlineplattformar påverkar lokalbefolkningen och lokala företag såsom hotell och andra logianläggningar.

Det finns ett akut behov av en överenskommelse om reformen av ramen för ekonomisk styrning

Vid sin plenarsession den 24 februari antog EESK ett yttrande om kommissionens meddelande med förslag till reform av ramen för ekonomisk styrning. Det behövs en snabb överenskommelse, men EESK framhåller att planen inte är tillräckligt detaljerad.

Årlig översikt över hållbar tillväxt 2023: God kommunikation ska lyfta fram fördelarna med det europeiska projektet

I ett yttrande som antogs den 23 februari gav EESK sina synpunkter på kommissionens meddelande om den årliga översikten över hållbar tillväxt 2023 och uppmanade kommissionen att satsa på att informera om de utmaningar som EU står inför och vad som behöver göras för att övervinna dem. 

Glaset är halvfullt: Deltagarna i det civila samhällets dagar är oroade men känner också tillförsikt inför det civila samhällets framtid i EU.

Under evenemanget ”Det civila samhällets dagar 2023”, som EESK anordnade den 1–3 mars, presenterades en rad förslag om hur man inte bara kan värna om utan även ge större utrymme åt det civila samhället inom EU och skapa en solid grund för yngre generationer på vilken de kan bygga ett livskraftigt civilsamhälle.

Nyheter från grupperna

En ny väg till återuppbyggnad av Ukraina

av Arbetsgivargruppen vid EESK

Ett år efter Rysslands orättfärdiga invasion av Ukraina träffades Arbetsgivargruppen med ledare för ukrainska näringslivsorganisationer för att diskutera den nuvarande företagssituationen i Ukraina och för att få förstahandsinformation om vad de ukrainska företagen behöver för att kunna överleva såväl i dagsläget som med avseende på återuppbyggnaden.

Mot ett socialt Europa: Ukrainas parlament röstar fram en lag för skydd av sociala rättigheter och kollektivförhandlingar

Av EESK:s Arbetstagargrupp

Den 23 februari 2023 röstade Ukrainas parlament ja till en lag som förstärker sociala rättigheter genom att skydda social dialog och kollektivförhandlingar. Detta är en milstolpe när det gäller skyddet av ukrainska arbetstagare och landets anslutning till EU. 

Gruppen för civilsamhällesorganisationer inbjuder till konferensen ”Civilsamhällesorganisationer som försvarar och stärker den europeiska demokratin”

Av Gruppen för civilsamhällesorganisationer vid EESK

Vilken roll kan civilsamhällesorganisationerna spela för att stärka demokratin i Europa? Hur ser relationerna mellan civilsamhällesorganisationerna och beslutsfattarna för närvarande ut? Varför är detta viktigt och vad kan vi lära oss av goda metoder i EU:s medlemsstater?

Snart på EESK / kulturella evenemang

”Därborta, ur sikte”: EESK:s ungdomsevenemang avslutas med en musikalisk hyllning till Ukraina

EESK kommer att stå värd för ett musikframträdande den 24 mars som en del av avslutningsceremonin för ungdomsevenemanget ”Ditt Europa, din mening”. Föreställningen hyllar Ukrainas kamp för demokrati och frihet genom sånger som rymmer berättelser om vardagligt hjältemod.